Проф. Александър Маринов:

Нужен е нов модел на управление с откритост, отчетност и отговорност

Проф. Александър Маринов за нуждата от нов модел на управление и минималните жизнени стандарти

По всички основни показатели, особено тези, които засягат човешкото развитие - смъртност продължителност на живота, качество на здравеопазването, образование и най-вече демографска криза, ние вървим надолу през последните 10 години. Очевидно проблемът е в това, че тези негативни резултати не са случайни, не са плод на персонални грешки, а са системни. Затова смятаме, че трябва да се премине към модел, който е открит, предполага сериозно обосноваване на управленските решения, отчетност пред гражданите и отговорност за упражняването на властта. Това заяви пред Радио София проф. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет към президента.

Добруването на обществото не може да бъде постигнато бързо и в никакъв случай то не е уравниловъчно, но става дума за минимални стандарти, по които ние “куцаме жестоко” - здравето и живота на хората, качеството на образованието, качеството и достъпността на здравните услуги, регионалните дисбаланси. 

Постигането на задължителните минимални стандарти изисква наличните публични ресурси да се харчат открито и обосновано и да не се съсредоточава всичко само в ръцете на една централизирана власт, а да се даде възможност на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор да имат участие и сами да намират най-добрите начини за постигане на тези цели, изтъкна проф. Маринов.

Има много примери за нормативна уредба и институционални практики, които дават възможност на обществото да участва в процеса на подготовка, приемане и оценка на управленските политики. Отчетността пред гражданите, бизнеса и всички заинтересовани страни трябва да бъде непрестанен процес. Трябва да се създадат условия всеки гражданин, който иска да участва в контрола, да има такава възможност.

Никоя власт не се съобразява изцяло по своя воля със стандартите, към които се стремим. Добрите примери, които виждаме в развитите демокрации, са постигнали тези стандарти с енергична борба за това, че всеки който има власт, трябва да се отчита за нея, категоричен е председателят на Стратегическия съвет към президента.


Още от Радиокафе