Старозагорската митрополия търси дарители за преустройството на дарения имот

Вадят парцела с ресторанта на Аязмото от общия ПУП на парка

Съдебни дела срещу плана биха забавили още изграждането на Православния център с музей, обясни кметът Живко Тодоров

| обновено на 25.01.21 в 10:14
Репортаж на Зорница Семерджиева

Делата срещу решението на Община Стара Загора да дари ресторанта си на Аязмото на Старозагорска митрополия приключиха окончателно и преустройството на сградата в Православен център с музей може да започне, съобщи адвокатът на Митрополията Елена Нонева.

Решенето за дарение бе взето от Общинския съвет на Стара Загора на 31 януари 2018 г. Веднага след това  бе оспорено от група граждани в Старозагорския административен съд. Делото обаче беше прекратено поради липса на доказан интерес от страна на жалбоподателите към решението, което оспорват, припомни Елена Нонева.

Краят на спора даде основание на Община Стара Загора да пристъпи към подписване на договора за дарение на 20 декември 2018 г. Няколко месеца по-късно обаче и Районна прокуратура протестира срещу решението на Общинския съвет за дарение.  „Съдът даде ход  на делото и се произнесе, че решението за дарение е законосъобразно и  отхвърли протеста на прокуратурата. Тя протестира отново пред Върховен административен съд, който обаче потвърди взетото на първа инстанция решение“, припомни Елена Нонева.

Финалът на съдебната сага позволява да започне изпълнението на договора, според който сградата трябва да се превърне в Център за православно историческо наследство с природонаучна сбирка и музей на митрополитите, поясни арх. Петър Влахов, на когото е възложено  да промени предназначението на бившия ресторант. Архитектът, който е и член на Епархийския съвет на Старозагорската е митрополия, е автор и на идейния проект.

Преди да се пристъпи към същинското проектиране, трябва да се осигурят средства от дарения. По думите на арх. Влахов ще са нужни над 10 млн. лв.

Непосредствено след сключване на договора за дарение в края на 2018 г. български емигранти бяха заявили желание да преведат пари, но съдебните спорове попречиха на намеренията им, сподели арх. Петър Влахов

Срокът за изпълнение на целия проект по договора е 10 години. Две преминаха в съдебни дела. По думите на адвоката Елена Нонева Митрополията има правно основание да поиска удължаване на срока. Тя поясни, че към момента такъв разговор не е воден, но тя като адвокат на Митрополията би препоръчала да бъде поискано предоговаряне.

Кметът Живко Тодоров също смята, че има обективни обстоятелства, които налагат срокът да се предоговори. „Веднага щом получим писмо от Митрополията с искане за удължаване, ние ще го внесем в Общинския съвет“, категоричен е той.

С колко още ще се забави преустройството на сградата в Православен център с музей зависи не само от намирането на дарителски средства, но и от приемането на Подробен устройствен план на парк „М. М. Кусев“, какъвто паркът още няма, тъй като без него строителните дейности биха били незаконни. „Законът се произнася, че е необходимо да има градоустройствена основа, т.е. план за регулация и застрояване на територията, което значи, че общината трябва да възложи, одобри и обяви един такъв Подробен устройствен план, поясни „Арх. Петър Влахов.

„Това, което сме водили като първоначални разговори, е този имот, който вече е собственост на Митрополията, да бъде регулиран отделно от ПУП-а.“, съобщи кметът Живко Тодоров и уточни: „Ще се гласува отделно, защото очакваме напрежение със самия ПУП. То ще възникне от собствениците на имоти в северната част на Аязмото, които още преди няколко години сме обявили като незаконни. Те нямат документи за тяхното строителство. Така че ние не искаме да обвързваме единия обект с цялостния ПУП на Аязмото, защото очакваме обжалване от тяхна страна. То ще отложи във времето със съдебни дела приемането на Плана“.

Още от БНР уеб