Документ доказва, че османската власт е знаела кой е Левски преди обира в Арабаконак

Интервю на Кристина Русева с Виктор Комбов

Новият  документ за залавянето на Апостола на свободата Васил Левски, е един от 4-те документа, открити в Османския архив в Истанбул от младия историк Виктор Комбов. Миналата година по това време Виктор Комбов, който е и уредник в Къща музей „Васил Левски“ показа откритата от него в архивите на Османската империя от 19 в.  снимка, по която турските власти са издирвали Апостола. Този път “посещението в османските архиви“ е онлайн заради ситуацията с пандемията.  

Най-интересното откритие е телеграмата на областния управител на Търново Али бей до Високата порта, в която съобщава, че са заловили Левски. Това е  първият автентичен документ за залавянето на Дякона. Телеграмата е кратка, но съдържанието й разкрива, че османските власти са знаели кой е Левски и са го издирвали няколко месеца преди обира в Арабаконак и залавянето на Димитър Общи и другите арестувани. В ръцете на властите са попаднали и няколко писма и документи на комитетската организация. Телеграмата на Али бей е от 28 декември 1872 г., каза Комбов.

Откритията на младия историк бяха повод за научна конференция в София, на която и други историци направиха съобщения за своите проучвания на личността и делото на Апостола. Три от новите документи са публикувани в сборник за Васил Левски, издаден в края на миналата година.

 Каква информация за Левски съдържат другите документи, чуйте в интервюто на Кристина Русева с Виктор Комбов в звуковия файл.