Истината за македонския език

Разговор с доц.д-р Спас Ташев

Работата на голям научен колектив от различни институти на Българската академия на науките, както и от три университета – Софийския „Климент Охридски“, Великотърновския „Кирил и Методий“ и Благоевградския  „Неофит Рилски“ е събрана в книгата „За официалния език на република Северна Македония“. 

В книгата са събрани доказателства за българския характер на езика, посочени са различните исторически източници и доказателства, които оборват тезите на „учени“ от западната ни съседка, които се стараят да докажат недоказуеми истини за езика. 

Книгата вече е преведена на английски език по поръчка на Министерството на външните работи и ще бъде разпространена в страни, които членуват в Европейския език. Засега страната ни някак срамежливо се стараеше да отстоява истината, която много лесно може да се докаже – това заяви в интервю за Радио Благоевград един от авторите на книгата – доц. д-р Спас Ташев. Той работи в Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. 

Доц. Ташев е първият директор на Културно- историческия център на страната ни в Скопие. Бил е и заместник- председател на Агенцията на българите в чужбина и много добре познава темата. Спокойно можем да кажем, че той може и много добре може да я представи, както това прави в интервю за Радио Благоевград.Още от БНР уеб