Каква подкрепа могат да получат младежите, напускащи социални домове

Репортаж на Надежда Николова в предаването ''Рано в неделя''

След конкретен пример за 19-годишен младеж от Центъра за настаняване от семеен тип в град Каспичан, на когото предстои да завърши средното си образование и да напусне социалната институция, подготвени ли са младите хора да поемат самостоятелен живот, къде ще живеят и какво ще работят. Приключва ли ангажиментът на държавата след като младежите и девойките напуснат центровете за временно настаняване.

Случаят с Огнян Михайлов, който през месец май ще напусне Центъра за настаняване от семеен тип в град Каспичан не е изолиран и всеки от младежите и девойките напускащи Центровете попадат в ситуация, в която трябва да решат какво да правят, с какво да се занимават и да се издържат. Според председателя на Националното сдружение на сираците в България Слави Михайлов, у нас липсва нормативна уредба и никъде не е вписано какво се случва с младежите и девойките, които напускат социални институции. Той коментира, че са много примерите за неуспели млади хора.

"От наблюденията ми по време на Коледната кампания, обикаляхме доста социални центрове в страната това, което забелязах също е, че нямат мечти. Искахме с примерът на Огнян Михайлов, който е в Център за настаняване от семенен тип в Каспичан да провокираме обществото и институциите, които могат да вземат отношение по темата и отсега да се замислят какво ще се случва индивидуално с младежите и девойките след като напуснат", допълни Слави Михайлов.

Огнян Михайлов ще завърши през месец май средното си образование в училище "Панайот Волов" в Каспичан и след абитуриентския си бал ще напусне социалната институция. Той има желание да живее самостоятелно и да остане в Каспичан. В Центъра от семеен тип остават по-малките му брат и сестра. Директорът на Центъра Виолета Иванова обяснява, че се полагат усилия момчето да не остане на улицата и от морална гледна точка ще му бъде оказана подкрепа, за да има успешен старт в живота.

"Преди седем години беше изведен от семейна среда по социални индикации с по-малкия си брат и сестра, към момента се отглежда при нас и го подготвяме да бъде самостоятелен. Към момента не е потърсен от близки и роднини, семейството му е брат му и сестра му и нашият екип", подчерта Иванова.

Огнян Михайлов иска да завърши шофьорски курс, за да има възможност за професионална реализация

"Къде ще живея, как ще се възстановя, как ще се реализирам".

Главният експерт в отдел "Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенцията за социално подпомагане Йорданка Йотова обясни, че подготовката да станат тези деца самостоятелни започва в Центровете за временно настаняване още преди те да са навършили 18 години. Когато станат пълнолетни лица, могат да бъдат настанени в защитени жилища, които са профилирани за лица с увреждания, а когато са без увреждания, ако желаят могат да бъдат настанени в наблюдавани жилища. В тях те пребивават до навършване на 21-годишна възраст. В наблюдаваните жилища се прилагат програми, които учат младежите за самостоятелен живот.

"Освен да ги настаняваме в социални услуги, ги подпомагат нашите Дирекции със социални помощи, защото те все още не са започнали работа и нямат доходи. Може месечна социална помощ да им се отпусне, ако отговарят на условията по Закона за социално подпомагане и неговия правилник, еднократна социална помощ за задоволяване на инцидентно възникнали нужди, еднократна помощ за издаване на лична карта и целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище", допълни Йорданка Йотова.

Йотова подчерта, че за Огнян Михайлов е осигурен безплатен шофьорски курс от Националната асоциация на инструкторите:

"Има предвидено в Закона на насърчаване на заетостта работодатели да наемат младежи от социалните заведения, които са завършили образованието си и всички напускащи социалните институции младежи до 29 години, които са се регистрирали в Бюрата по труда получават индивидуален специализиран пакет услуги, т.е. всичко, което трябва да направят Бюрата по труда го правят за тези младежи, така че да ги ориентират професионално, да ги включат в курсове, да им намират работа, даже има работа с психолог при тях, групови консултации, индивидуални. Насочването през 2021 година ще става чрез нашите дирекции за социално подпомагане, ако отговарят на всички условия, заложени в правилника и в закона и Агенцията по заетостта чрез Бюрата си може да помогне на младежите".

Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл.
Още от Рано в неделя