Арх. Павел Янчев

Стратегическото и пространственото планиране на София

Разговор на Милена Воденичарова с арх. Павел Янчев в ''Нашият ден''

Какво показва анализът на чуждия опит в планирането на градовете, поръчан от "Софияплан" във връзка с предстоящото изменение на ОУП на София?

Арх. Павел Янчев, автор на анализа, разказва в "Нашият ден":

"Целта е като начало да се направи нещо като сверяване на часовника – какво се прави в близки градове до София, за да се решат наболелите проблеми на градовете в момента. Разбира се, едно такова изследване не може да бъде изчерпателно – то просто показва епизоди от някои практики. Също показва, че проблемите на градовете не са толкова различни. Много различни практики могат да работят и в София."

Защо точно Прага, Тирана и Антверпен

"Търсехме контекст и градове, които, от една страна, като големина са подобни на София, от друга страна, такива, които се опитват малко или много да променят начина си на планиране. Как се прави план на града в 21-ви век не е очевиден въпрос. Много други места в света предпочитат да останат в коловозите на 20-и век, на планирането, което познаваме от модернизма. Тези три града се опитват да разчупят границите  и начина на мислене и затова погледнахме към тях. 

Чуйте повече в звуковия файл.

"Софияплан" e общинско предприятие, което отговаря за пространственото и стратегическо планиране на Столичната община. Това е мултидисциплинарен екип от близо 30 специалисти, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община.
Още от Нашият ден