Еврика! Успешни българи: Елена Николова

Разговор на Цвета Николова с Елена Николова в „Познати и непознати“

„Не се страхува да се впуска в решаването на трудни задачи  и го прави с жар“ – това казва за Елена Николова проф. д-р Георги Венков, зам.- ректор на ТУ София и преподавател във Факултета по приложна математика и информатика. А според Елена той и с проф. дмн Владимир Георгиев от Департамента по математика на Университета на Пиза са помогнали много в израстването и оформянето ѝ като млад специалист.

Любопитството и упорството – това са качествата, които помагат на петокурсничката от ТУ София да се развива и да поддържа същата жар, която е наследила от семейството си. А удовлетворението от намерените решения на трудните задачи е най-важната награда, която получава.

Останалото за Елена Николова чуйте в звуковия файл.Още от Познати и непознати (1001 защо – Ефир знание)