Как гладът се превърна в алчност – из историята на думите

Венета Гаврилова разговаря с доц. Ваня Мичева в „За думите“

Превръщането на глада в лакомия има стара история. Средновековните писмени паметници обръщат специално внимание на този човешки порок. Впрочем, както знаем от етимологията, в началото думите имат съвсем буквално значение, свързано с основни за живота усещания и състояния. Праславянският глагол „алкати/лакати“, от който се развиват днешните алчност, лакомия, лоча, е означавал гладувам. Дали лакомията и алчността ни днес не са спомен от гладните времена на човечеството и защо ѝмането никога не е достатъчно са сложни въпроси, надхвърлящи сферата на езикознанието. Думите обаче са тук, за да предизвикват любопитството ни и да ни подсещат за вечните и сякаш нерешими загадки на човешката същност. С доц. Ваня Мичева прелистваме старите ръкописи, за да проследим развоя на думите, назоваващи глада, лакомията и алчността, и да разберем с какво око се е гледало на тях в далечните средни векове.Езикови справки по радиото: „вратарЯт“, „млекарЯт“ и „пазарЪт“, „товарЪт“Още от За думите (1001 защо – Ефир знание)