Виктор Балабанов: Учителят е най-важният човек за даване на посока

Разговор на Таня Любенова с Виктор Балабанов в ''Нашият ден''

Платформата „Знам.бе“ – как се появи и каква е нейната цел? Какво могат да открият в нея учителите? Образованието трябва да бъде достъпно за всеки. Платформата „Знам.бе“ дава възможност на младите хора да открият качествено образование и бъдеща професия. Подкастът за учители "Знам.бе" продължава да набира голяма онлайн аудитория.

Виктор Балабанов, организационен психолог и основател на дигиталната платформа, разказва повече в "Нашият ден":

"Аз освен професионалист съм и баща. Докато помагах на сина си в ученето на отделните предмети установих къде мога да приложа своите професионални знания и умения и да го улесня в процеса на обучението. След това установих, че това може да бъде достъпно за мнго по-голяма аудитория."

Инструментариум – учителите на фокус

"Един от колегите ни – Ангел Георгиев – е учител. Той е основният двигател, който въвежда знанието за нас сред учителската аудитория. Така се срещаме с много учители, събираме обратна връзка и се опитваме да я върнем като полезен инструмент." 

Мисия

"Основната мисия на „Знам.бе“: Дефинирахе нещо отдавна познато – Ethos – Pathos – Logos. Това е основата на ученето, на образованието още от Древна Елада. Етос – това е ролята на учителя, на човек, който ще преведе ученика през по-лесния път, ще му даде подходящия инструмент. Ние сме се фокусирали да създаваме инструменти, адекватни на съвременния начин на живот, така че на учителите да им е по-лесно."

Пандемията и дигиталните платформи

"Пандемията засили нуждата от подобни инструменти. За момента моето наблюдение е, че има доста несъвършенства в дигиталния свят по отношение на образователни материали. Ние сме още много в началото. Честно казано, пандемията прескочи няколко етапа, което създава съпротива и от учениците, и от учителите."

Заменим ли е учителят

"100% за нас това е инструмент – помощно средство. Колкото по-голям набор от инструменти, толкова по-вероятно е аз да намеря подходящия. Това не е панацея, това е инструмент. Ние се съобразяваме с нуждите на учителя за момента. Учителят е може би най-важният човек в годините между 7 и 18 за даване на посока – посока на мислене, посока на избор, за развитие на младите хора."

Чуйте повече в зувковия файл.


Още от Нашият ден