Новото издание на "Старогръцки легенди и митове" е по-научно и с нов дух

С редактора Иван Генов разговаря Катя Василева

Класическите „Старогръцки легенди и митове“ на Николай Кун излиза в ново издание.

Книгата е първият пълен сборник на вълшебно-поетичните и увлекателни гръцки митове и легенди и е преведена на всички основни езици по света.

Вече цял век с нея са израсли поколения, а нейните вечни теми и прекрасни герои са вдъхновили безброй творци на изкуството през гръко-римската древност, в епохата на Ренесанса и в наши дни.

Книгата е предназначена за широката културна аудитория, който има интерес към поетичния свят на гръцките легенди и митове - основа на цялата цивилизация. Без да се познават тези сюжети и герои е невъзможно да се посети която и да е културна галерия. Помага да се разберат някои литературни произведения, ще бъде от полза и за учениците и студентите, отбеляза пред Радио София редакторът на изданието Иван Генов.

Първото издание е с превод от 1960 година. Някои от героите и гръцките богове тогава не са преведени правилно - например Дионис е описан като Дионисий.

В актуалното издание има пояснителни бележки под линия, а където е необходимо са поставени и правилните ударения.Сборникът е с нов дух, а и научно по-издържан.


Още от Ритъмът на столицата