Бъдещето на Тихия кът в Балчик ще се гледа на друга сесия

На заседанието на Общински съвет – Балчик днес бе оттеглено предложението за изменение на подробен устройствен план за имот край Двореца и промяна на граничната улична регулация в съответствие с границите на поземлен имот по кадастралната карта на Балчик.

Преди това съветникът Владимир Лафазански от „Демократична България“ обяви поредното внасяне на точката без съществено изменение като противоречащо на правилника за работа. В отговор вносителят, кметът Николай Ангелов, каза, че ще извърши проверка дали има нарушение.  Репортаж на Албена Иванова:

Припомням, че миналата година точката два пъти не срещна одобрението на мнозинството съветници, защото засяга крайбрежната улица – паркинг Тихия кът до Двореца. Община Балчик продава 8,5 декара земя в съседство през 2007 година на добричкото дружество „Бряг“, в терена влиза и частта от улицата.


Обичайната законоустановена последователност не е спазена– решение за изменение на уличната регулация, акт за частна общинска собственост и след това сключване на сделка, твърди съветникът Владимир Лафазански. По думите му е допусната грешка, недоглеждане или „грешка“, която е в ущърб на обществения интерес. Не може тази част от Балчик да остане без паркинг, категорично против предложението е местният депутат.

Решението на проблема според него е фирмата да бъде компенсирана за частта от улицата, която е закупила, и тя да остане публична общинска собственост. След това всеки ще може да инвестира в собствеността си. Сигурен съм, че този участък може да бъде превърнат с европейски средства в прекрасна улица и паркинг, сподели съветникът от „Демократична България – Обединение“.


Още от БНР уеб