Защитена местност "Раковишки манастир" пази стари гори

Репортаж на Йорданка Петрова

Раковишкият манастир "Света Троица" се намира в подножието на връх Черноглав и попада в НАТУРА 2000. Защитена местност "Раковишки манастир" се намира в землището на село Раковица в община Макреш. Обявена е за историческо място от 1975 година. 

Защитените площи пазят естествената дъбово- габърова гора и сребролистната липа, разположена близо до манастира. Режимът на дейности забравяна сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването трябва да се извършва съгласно устройствения проект с максимално запазване на природната обстановка; забранена е пашата на добитък през всяко време; забранено е откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

Светата обител се намира сред естествената красота на природата. В двора до старата църква е паметникът, издигнат в знак на вечна признателност към Николай Киряев от руската императорска гвардия, загинал в околността на 6 юли 1876 година. В манастира е организирано въстанието от 1850 година, когато представители на населението от Северозападна България вземат решение за въстание срещу турските поробители. Манастирът датира от XI век.

"Има една история с местните хора тук. Мъж от Подгоре или Раковица е описал как е започнало да се оформя това място като манастир и като свято място. Имало е някакъв извор, овчарите много често пасели тук овцете си по пасбищата и пиели от извора. И забелязвали, че им минава  главоболие или друга болежка. Те са били българи и са били православни. Явно голяма е била славата на това място, защото един човек от Южна България имал болна дъщеря. Дошли, стоели 10 дни тук, пили от водата и тя се излекувала. Той направил параклис тук на това място. И започва да става посещавано, свято място", разказа историята на светата обител сестра Силвена.

Малката кръстокуполна църква датира от това време. И двете църкви в Раковишкия манастир носят името "Света Троица . През годините манастирът е бил и мъжки, и женски, бил е и просветителско средище. През 1830 година Емануил Шишман- богат търговец в турската и австрийската империи, първи съветник на Осман Пазвантоглу, със синовете си Петрак и Александър откриват и издържат със собствени средства педагогически институт за учители и духовници за българите във Видински и Нишки санджаци, Молдова, Влахия и Русия. Манастирът е отворен на посетители всеки ден, разказа монахиня Йоана:

"Старата църква от основаването на манастира датира. Другата е построена след Освобождението на България от турско робство в памет на загиналите в боевете за Освобождението... Настоящем манастирът е женски. Църквата участва в живота на хората във всяко отношение. Тук е създадено първото светско училище в този край... Манастирът е отворен сутрин от 9 часа и зимно време до 17 часа, защото се стъмва. Вратата е отключена и е отворен манастирът всеки ден. Малка е посещаемостта, но идват и от други краища на България."

Още от Еко свят