Еврика! Успешни българи: Ана Колева

Разговор на Цвета Николова с Ана Колева в „Познати и непознати“

Ана Колева е поредното успяло българско момиче. В момента е докторант и главен асистент във Факултета по химия и фармация, Катедра „Органична химия и фармакология“ при СУ „Св. Кл. Охридски“. Как е стигнала до тук и как е направила избора между медицината и биологията? Просто послушала съветите на родителите си. 

“Предпочитам повече да виждам логиката на нещата и поради тази причина родителите ми, които ме познават най-добре, ме посъветваха да запиша химия.“

При Ана ме заведе наградата „Млад учен“ на 2020 година, която Фондация Еврика ѝ връчи съвсем наскоро. От там тръгна и разговорът ни – от наградите. За работата ѝ в момента, за тясното сътрудничество с проф. д-р Росица Николова и за близкото бъдеще чуйте в звуковия файл.


Още от Познати и непознати (1001 защо – Ефир знание)