Самооценяването ангажира учениците със собственото им израстване

Разговор на Венета Гаврилова с Диана Недева в „За думите“

Пряко свързаните с образованието са наясно, че оценяването и оценките не просто отчитат резултати. Те са най-конкретното и недвусмислено послание към децата какво се очаква от тях. Обвиненията към учениците, че се интересуват само от оценките и към родителите, че захранват „паралелното“ образование от частни уроци и курсове всъщност показват порочността на самата система на образоване и оценяване. Докато възпроизвеждането на конкретна информация е основното, което се възнаграждава с висока оценка, не можем да очакваме коренна промяна и в преподаването, и в ученето. Шестобалната система отдавна е отесняла за съвременното училище, но продължава да свежда способностите, интересите, уменията, знанията и потребностите на децата до няколко числа и да поставя учителите в неловка позиция. Единствено личната инициатива, добросъвестност и всеотдайност на преподавателите, които истински са загрижени за развитието на питомците си, ги мотивира да „допълват“ числата с конкретни бележки, указания и препоръки към тях. Това обаче е труд, време и енергия, които не се отчитат от системата и следователно не се насърчават. Начинът на оценяване пряко се отразява върху оценяваните, които или се „надлъгват“ със системата, или се приспособяват към нея, пренебрегвайки собствените си интереси. Чудно ли е, че толкова средношколци завършват училище без да са наясно с реалните си способности, нагласи и желания. Някъде тук стигаме и до самооценката на младите. Тя е възможна, полезна и градивна само когато средата е насърчаваща и добронамерена, иначе казано, когато учителят не е „съдия“, а наставник и помощник в търсенето на пътя за израстване. В рубриката „Всичко за образованието“ Диана Недева, експерт по обучения и събития в „Джуниър ачийвмънт“, споделя собствения си опит с образователната  система и разказва за един използван от години в неправителствения сектор инструмент за самооценяване – сертификатът YouthPass. Свобода Гагарова, преподавателка в столично училище и в езикови школи, прилага свой метод за оценяване с проценти – трудоемък, но даващ реална оценка, който се налага да вмества в отеснялата шестобална система.
Още от За думите (1001 защо – Ефир знание)