Сградата на общинската администрация във Видин ще бъде санирана с европейски средства

Светослав Скорчев, заместник-кмет ''Устройство на територията и развитие на инфраструктурата'' на Община Видин

Сградата на общинската администрация във Видин ще бъде санирана по Оперативна програма "Региони в растеж". Близо 3 милиона и 400 лева са осигурени за подобряване на енергийната ефективност. От тях 2 милиона и 900 хиляди лева са европейско финансиране, а над 500 000 хиляди лева са от държавния бюджет. 18 хиляди лева е съфинансирането от страна на Общината, каза заместник-кметът по строителството Светослав Скорчев:


"Мерките целят повишаване на класа на енергопотребление, увеличаване на енергийните спестявания и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Сградата, обект на интервенция, е в лошо техническо състояние. Тя е построена през 1970 година и оттогава основни ремонти не са правени. В резултат от изпълнението на проекта, ще се създадат по-добри условия за работещите в административната сградата, както и по-добри условия за посетителите, а именно това са 45 582 жители на община Видин. Голяма част от тях ползват услужите на общинската администрация. Ще се намалят годишното потребление на първична енергия, емисиите на парникови газове и ще се подобри външният облик не само на сградата, но и на централната градска част, където тя е ситуирана."


До три месеца ще бъдат обявени обществените поръчки за изпълнението на дейностите. Ако няма обжалвания, санирането може да започне през лятото.