Конкурс за детска фотография обяви ОДК- Козлодуй

Фрагмент от ''Еко Свят'', 25 февруари 2021 г.

Обявиха XII Областен екоконкурс за детска фотография на тема: "Птиците около нас", във връзка с 1 април- Международен ден на птиците. Домакин на конкурса е Клуб "Птици и екология" към Център за подкрепа за личностното развитие- Общински детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/ в град Козлодуй с ръководител Петя Лазарова. В конкурса могат да участват възпитаници на училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема. Целта е разширяване знанията на децата за многообразието от птици в района на област Враца; стимулиране и развиване на детското творчество и въображение; предоставяне възможност на децата да споделят своите познания в областта на орнитологията и фотографията. Участниците са разделени в 2 възрастови групи: IV - VIII клас и IX-XII клас. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки участник може да изпрати неограничен брой снимки формат 15/21 на хартиен носител. Допускат се само авторски фотографии. 

"Категориите са четири, досега бяха три категории- "Домашни птици"; "Диви птици"; "Екзотични птици", а тази година вмъкнах още една категория- "Природа". Доста обширно понятие, но нарочно го оставих така, просто децата сами да си преценят какво означава за тях природа", каза Петя Лазарова.

На гърба на всяка снимка е необходимо да бъдат отбелязани трите имена на автора; възраст; клас; училище или Център за подкрепа за личностно развитие; телефон;  категория; ръководител. 

Снимките за фотоконкурса следва да бъдат изпратени най- късно до 12 април 2021 г. на адрес:
3320 гр. Козлодуй
Област Враца
ул. “Кирил и Методий”- 26, ПК 9
ЦПЛР -ОДК 
e-mail: odk_bumerang@abv.bg

Изпратените за участие в конкурса снимки остават на съхранение във фонда на ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй. Обявяването на резултатите и публикуване на наградените творби ще се състои до 16 април 2021 г. на сайта на ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй - https://odk-kozloduy.com и фейсбук страницата на центъра. Наградените и подбрани от жури фотографии ще бъдат експонирани в художествена изложба във фоайето на Дом на енергетика - гр. Козлодуй, като откриването на изложбата ще се състои на 19 април 2021 г. от 17.30 часа, съобразено с епидемичната обстановка в страната. 

Още по темата- в звуковия файл.

Още от Еко свят