Излезе първият том на "Свобода въпреки всичко" от Боян Манчев

Разговор на Яна Пункина с Боян Манчев в “Артефир“

Излезе първият том на "Свобода въпреки всичко" от Боян Манчев, резултат на дългогодишен труд, завършен в края на 2020 г. Книгата е замислена като фундаментално философско изследване върху проблема за свободата.

Какво е свободата? Дали свободата е условие на самото съществуване или тя е, напротив, единствено негов утопичен хоризонт? Ако свободата е условие на съществуването, то можем ли изобщо да я познаем, и как?

Боян Манчев разказва за своя основен труд в “Артефир“.

За избора на свободата като тема

“През последната година ние много остро трябваше да си поставяме въпроса за свободата. Интересното е, че този труд действително го пиша от много по-дълго време. Въпросът за свободата е не просто въпрос на философията като такава, но той е въпрос на самото съществуване. От тази гледна точка ние сякаш често пъти сме изправени пред едни груби злоупотреби с това понятие, с идеята за свобода. Защото непрекъснато се говори за свобода и в политически, и във философски, и във всекидневен контекст, но действително въпросът за това какво е свободата сякаш отсъства. И ако трябва ние да го дефинираме, най-често го дефинираме като определяме свободата негативно. Свободата е отсъствие на някакви препятствия, пречки, затруднения, но как да определим свободата позитивно?“

Имануел Кант

“Започвам този мащабен труд с разглеждането на един философ, който според мен е основополагащ за мисленето на свободата, един от най-големите философи на новото време – Имануел Кант. Който извършва един изключителен обрат в историята на мисълта, често пъти го наричат коперникова революция в полето на мисълта, поради това, че Кант бил поставял в центъра на мисленето човешкият разум. Смея да твърдя, че коперниковата революция на Кант се свежда до това, че той поставя в центъра на философското размишление въпроса за свободата.“

“Кант твърди – свободата е действителна, защото тази идея се разкрива чрез моралния закон. Това е една прословута теза на Кант, която показва, че свободата не е просто нещо, което ние желаем, но свободата е своего рода необходимост. Тя е условие на самото съществуване, но също така е необходимост да превъзмогваме всичко това, което не ни позволява да съществуваме достойно. В мисленето на свободата има един парадокс – тя е едновременно условие, но тя е и краен хоризонт. Трябва по някакъв начин да обединим условието и крайната цел.“

Природа и свобода

“Кант се опитва да покаже, че независимо, че природата е подчинена на универсални закони, тя е подчинена не необходимостта, все пак има място за една свободна причинност, която той нарича спонтанна причинност. Която прекъсва порядъка на природната причинност и създава друг тип причинност. В първия том се занимавам с условията на тази опозиция, за да достигна до възможността във втория том, който ще се появи на пролет, да предложа една може би еретична хипотеза, а именно, че свободата трябва да бъде мислена като основополагаща за самата природа.“

Разговора можете да чуете от звуковия файл.


Още от Артефир