Подготвяне на Европа за нарастващата заплаха от варианти на COVID -19 - инкубаторът HERA

Рестартирай Европа - Инкубаторът HERA - Николета Петрова

Налице са редица варианти на коронавируса, които предизвикват силна тревога, тъй като са по-заразни и се разпространяват бързо в цяла Европа. Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията вариантът B.1.1.7, който първоначално беше установен във Великобритания, е на път да се наложи над предишните щамове, разпространени в ЕСВъзможно е в бъдеще да се появят други щамове и мутации.

ЕС създава европейски план за готовност в областта на биологичната защита срещу вариантите на COVID-19, наречен „Инкубатор HERA“. Планът има 5 основни приоритета каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайeн.

"Първо по-бързо откриване, анализиране и адаптиране към вариантите на вируса, второ - ако е необходимо, адаптиране на съществуващите ваксини, а това значи да се фокусираме върху научните изследвания. Трето - нуждаем се от добре организирани клинични изпитвания, затова даваме старт на Европейска мрежа за клинични изпитвания. Четвърто - нужно е ускоряване на регулаторното одобрение на ваксините, осигуряване на насоки относно изискванията за предоставяне на данни за улесняване на сертифициранетона нови или адаптирани производствени инфракструктури. И пето - осигуряване на подкрепа за бързо масово производство на адаптирани или нопви ваксини срещу COVID - 19. Инкубаторът ще работи с частния сектор за създаване на мрежа от производствени цехове, които са в постоянна готовност да увеличат производството. "

В Европа вече са установени нови варианти и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията определя риска от тяхното разпространение като висок до много висок. Някои варианти са по-заразни и могат да се превърнат в доминиращ щам, като дори могат да намалят ефикасността на кампаниите за ваксиниране. Също така има риск бъдещите варианти да се окажат неподатливи към сегашните ваксини и Европа трябва да е подготвена за тази възможност.

 „Нашият приоритет е да гарантираме достъпа на всички европейци до безопасни и ефикасни ваксини срещу COVID-19 възможно най-скоро. В същото време бързо се появяват нови варианти на вируса и ние трябва да адаптираме реакцията си още по-бързо. Днес стартираме Инкубатора HERA, за да запазим своята преднина. Инкубаторът обединява науката, промишлеността и публичните органи и мобилизира всички налични ресурси, за да можем да отговорим на това предизвикателство“.

Капацитетът за секвениране — който варира значително в рамките на ЕС — е под 10 % във всички държави членки с изключение на една. С увеличаване на усилията и капацитета за секвениране е възможно да бъдат идентифицирани нови варианти, които ще трябва да бъдат наблюдавани и анализирани.

Комисията ще подпомага държавите от ЕС при извършването на повече тестове и работата по геномното секвениране чрез разработване на специализирани тестове за новите варианти.

Процедурата за одобрение на нови ваксини и лекарства беше значително ускорена още през миналата година. Европейската агенция по лекарствата извършва текущи прегледи на новите ваксини и лекарства, въз основа на които може да препоръчва разрешения за търговия при определени условия много по-бързо, отколкото в миналото.

Публично-частното сътрудничество ще бъде от ключово значение за подобряване на капацитета за производство на ваксини и за преодоляване на пречките във веригата на доставки. Планът за готовност в областта на биологичната защита „Инкубатор HERA“ ще улесни контактите и сътрудничеството между регулаторните органи, другите публични органи и промишлеността, както и между участниците във веригата на доставки. Работната група за увеличаване на промишления капацитет ще функционира като единно звено за контакт по всички запитвания и ще предоставя оперативно подпомагане за преодоляване на затрудненията при производството и доставката на суровини.

Комисията ще създаде резерв от гъвкав производствен капацитет чрез разработването на проекта EU-FAB.

За целта ще бъде използвано текущото картографиране на промишлените мощности.

16 държави от ЕС и пет асоциирани страни, включително Израел и Швейцария, ще участват във VACCELERATE, мрежата за клинични изпитвания, стартирала на 17 февруари. Тази мрежа ще улесни сътрудничеството и обмена на данни по време на клиничните изпитвания на лекарствата и ваксините срещу COVID-19. Част от усилията ще бъдат насочени към провеждането на педиатрични изпитвания, за да се проучи ефикасността на ваксините при децата и младите хора. 

VACCELERATE ще работи във взаимодействие с Европейската платформа за обмен данни за COVID-19, която българският еврокомисар Мария Габриел създаде през април 2020 година. До момента тя е събрала 275 хиляди сурови секвенирани данни за вируса, давайки достъп до тях на 3 милиона научни изследователи от 170 държави.

Инвестициите на Комисията в различни аспекти на платформата включват:

  • 75 млн. евро за подпомагане на геномното секвениране в държавите членки и за разработване на нови стандартизирани тестове за диагностициране на вариантите на вируса;
  • 150 млн. евро за съществуващи и нови научноизследователски проекти в рамките на „Хоризонт Европа“ за проучване на новите варианти;
  • предоставяне на допълнителни средства за Инструмента за спешна подкрепа и използване на механизма за финансиране на борбата със заразните болести по InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“ и InvestEU за финансиране на нови или разширени предварителни споразумения за закупуване на ваксини.

Планът за готовност в областта на биологичната защита „Инкубатор HERA“ ще положи основите на един бъдещ и пълноценно функциониращ орган за готовност за биологична защита — Европейският орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). Създаването на такъв орган беше предвидено в представения на 11 ноември 2020 г. законодателен пакет на Комисията за изграждане на устойчивост спрямо здравните заплахи .

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, заяви:„В борбата си с вируса ние предвиждаме проблемите и действаме проактивно, за да мобилизираме всички средства за справяне с въздействието на вариантите. С нашия нов план за готовност за биологична защита — Инкубатора HERA — ние се борим с паралелна или последваща поредица от пандемии, произтичащи от вариантите. Днешното предложение е идеалният пример за това, в което ЕС е най-добър — обединяване на усилията и допълването им с финансиране. Това е пътят за излизане от кризата — с готовност за адаптиране към новите обстоятелства, обединяване на действията и осигуряване на солидарност в целия ЕС и по света“.

Инвестициите на ЕС в най-съвременни научни изследвания, разработване и производство на ваксини и лекарства не само ще бъдат ключов елемент на бъдещите действия в отговор на пандемията, но също така ще допринесат за стратегическата автономност на ЕС в областта на здравеопазването и стратегическото позициониране на европейския здравен сектор.Още от БНР уеб