„Творческа Европа“ подкрепя приоритетно малките проекти в изкуството и културата

За „Евранет плюс“ Катя Василева, радио „София“

Новата програма „Творческа Европа“ 2021 - 2027 на ЕС подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор, като усилията на ЕК са с фокус към опростяване на процесите и доближаването на условията за кандидатстване до възможностите на организациите, засегнати в голяма степен от пандемията.

За българския културно-творчески сектор е особено важно в този момент да бъдат инвестирани средства и усилия в изграждането на международни мрежи от професионални контакти или да бъдат разширени съществуващите такива. Един от основните приоритетите на „Творческа Европа“ е да се стимулира изграждането на международни партньорства с цел споделяне на опит, знания и добри практики в Европа и отвъд.

В програмата винаги са високо ценени проекти, предлагащи иновативни решения за проблемите, свързани с достъпа до нова публика, приобщаващите процеси в културата и изкуството, социалните и междусекторни иновации и интегрирането на новите технологии, коментира Десислава Панчева – ръководител на Бюро Творческа Европа България, офис Култура.

„В едно от основните направления на подпрограма „Култура“ – „Европейско сътрудничество“ от тази година ще има нова подкатегория т. нар. „Малки проекти“. В нея ще могат да участват организации с доста по-малки възможности от гледна точка на финансов капацитет. Това е изключително важно, защото в нашата реалност доста години не сме били много конкурентноспособни именно в тази графа, заради затрудненията, които излизат на преден план, когато стане дума за собствено финансиране на отделни проекти, казва още Десислава Панчева. От миналата година вече се осигурява и национално финансиране на одобрените проекти по „Европейско сътрудничество“ и това е важна стъпка, защото има оценяване на важността на тези проекти не само като нови знания, опит и партньорски мрежи за организациите, но и те показват това, което се създава в България на различно ниво.“

Една от новите и важни инициативи на ЕК, която ще бъде представена и през програма „Творческа Европа“ е New European Bauhaus. Тя цели да презентира „Зелената сделка“ сред широката общественост и активно да промотира добрия дизайн и устойчивост в градската среда.

„Смисълът на програмата е да свърже архитектурния сектор с дизайна и културно-творческия сектор като поставя платформа за взаимодействие между различни участници – НПО сектора, институциите и всички активни граждани, които имат какво да кажат. Това е и един опит да се направи връзка между технологичния свят, света на изкуството и културата с цел изграждане на едно по-добро бъдеще“, уточнява Десислава Панчева
Още от БНР уеб