Фолклор и композиторско творчество: Балкански гласове

Близостта с фолклора характеризира всяка национална музикална школа, при това не само в романтичния ѝ период. Почти всички български композитори са черпили и черпят от богатството на българския фолклор – в различни периоди на националната ни култура, а и на собственото си творчество. Метроритмичните картини и студии на Любомир Пипков са като малка енциклопедия на ритмичното и мелодично богатство на българската музика, излято в малки музикални бисери. Фрагменти от тях ще звучат на 11 март от 14.30 часа в изпълнение на Марта Деянова.

В предаването са включени и клавирни творби на съвременни гръцки композитори, родени по различно време и живеещи в различни краища на света. Свързва ги невидимата нишка на националния темперамент, ритмика, етническа принадлежност, мелодика.


Още от Звукови хроники (1001 защо – Ефир знание)