„Прояви на изобилието“ между ателието и лабораторията

Разговор с Мартина Йорданова за „Лабиринти на познанието“

„Творческа лаборатория“ е често използвана метафора, когато говорим за начините, по които художниците изследват заобикалящия ги свят. В първата у нас биоарт изложба „Прояви на изобилието“ художниците Аксиния Пейчева, Антони Райжеков, Марта Джурина и Пепа Иванова „обединяват прозрения от изкуството, науката и философията, развивайки необичайна конфронтация на широк кръг въпроси, свързани с човешкото съществуване“.

Изложбата с куратори Мартина Йорданова и Гюнтер Зайфрид може да се види в Националната галерия „Софийски арсенал“ – Музей за съвременно изкуство до 28 март.

„Проектът разглежда възникващите възможности на биотехнологиите в комбинация с други дисциплини и области на развитие. В съвременния свят е невъзможно да се мисли за науките за живота извън понятията на политическата икономия. Икономическият растеж, производителността и създаването на стойност се разглеждат като съюз между финансираните от държавата изследвания, пазара на нови технологии и финансовия капитал.“

Сонификация, биолуминисценция, патогенни бактериални щамове и фитоикономика – повече за това как ателието на художника се превръща в лаборатория, разказват един от кураторите на изложба, Мартина Йорданова и Марта Джурина, представена с проекта си Fox Fire.