Генното инженерство може да създаде устойчиво бъдеще

Василена Мирчева разговаря със Светослав Димов в „Лабиринти на познанието“

„Досегашният модел на лечение може да се обобщи с 6 думи: Болен си, вземаш хапче, убиваш нещо“, казва доктор Сидхарта Мукерджи, автор на книгите „Генът, една интимна история“ и „Императорът на всички болести“.

Разбирането и лекуването на болести се променя и това става възможно заради увеличаващата се способност на учените да четат и пренаписват ДНК. В последните 20 години цената за написването на една базова двойка ДНК е паднала драстично, намалявайки цената и отвързвайки въображението на учените.

Освен здравето, генното инженерство има потенциала да промени храната. Защото в съвсем скоро време за изхранването и покриването на нуждите на населението на Земята ще са нужни още около 1,7 планети, с които, за добро или зло, не разполагаме.

Дори да не се интересуваме от добруването на Земята, се интересуваме от възможностите за постигане на устойчивост, които синтетичната биология може да осигури.

Чуйте доц. д-р Светослав Димов от катедра „Генетика“ на Биологическия факултет към Софийския университет.