Подкрепа за самотни възрастни хора предлага център за домашна грижа във Видин

Фрагмент от ''Заедно'' на 2 април 2021 година

Екипът на Център "Домашна грижа" във Видин оказва здравна и социална помощ на хора с трайни увреждания и хронични заболявания. Центърът е един от седемте в Северозапада, изграден по съвместна инициатива на Българския червен кръст, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти. 

От края на август самотни възрастни хора получават на място здравни грижи, а домашни помощници се справят с пазаруването  и почистването. Екипът на центъра във Видин е от десет души- медицински специалисти и домашни помощници, разказва координаторът Моника Величкова. Сега те се грижат за 64 възрастни, които посещават по график. Още 16 са подадените заявления за подкрепа, а капацитетът на центъра е сто души:
Моника Величкова, координатор на Център
"Проектът се нарича "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания." В партньорство е с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Ние осигуряваме интегрирани здравно- социални услуги. Такива центрове са открити във Видин, в Криводол, Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Монтана и Белоградчик. Самият екип е от десет човека- шестима домашни помощници, три медицински сестри и един координатор. Аз също съм медицинско лице и съвместявам двете длъжности. Имаме 64 потребители. Имаме подадени още 16 заявления от хора, които да бъдат включени. Обхватът на програмата е за сто човека, така че може би ще имаме още 20-ина  свободни места за нови потребители. Какво представлява самата услуга? Това са здравни грижи в домашни условия от квалифицирани медицински сестри, които включват измерване на кръвно налягане, кръвна захар, следене на други соматични показатели. Могат да се извършват различни манипулации-инжекции, системи за хора, които са изписани след болнично лечение и се налага някаква терапия в домашна обстановка. Цялата подкрепа е в зависимост от индивидуалните нужди и потребности на всеки потребител. Това е разликата между нас и общинските програми. При нас се работи по индивидуален план, който се преценява в зависимост от нуждите и потребностите на всеки човек. Освен медицинските кадри, имаме и домашни помощници, които изпълняват доста разнообразна дейност- пазаруване, почистване, помощ при хранене, поддържане на личната хигиена. Улесняват се контактите или се осъществяват контакти с личните лекари, с различни други институции, да се подадат молби до социалната служба или да се отиде до здравната каса за рецептурна книжка. Обучаваме ги в самопомощ - да могат сами да си измерят кръвна захар. Закупуваме апарати от Клуба на диабетика. Съдействаме им в тази насока. Всички здравни грижи се извършват в домашна среда, домашни условия, и то по назначение от личен лекар или специалист. Говоря за здравните грижи. Услугите се предоставят по график, който изготвям аз като мениджър. Този график е утвърден и хората знаят определения ден, в който ще се дойде - кога ще има медицинска сестра, кога ще има домашен помощник. Не сме на повикване." 

За да бъдат включени в програмата, възрастните трябва да са над 50 години, със заболявания, които ограничават ежедневните им дейности по самообслужване. Изисква се и медицински документ за здравния статус на лицето, но не е задължително това да е решение на ТЕЛК, каза Моника Величкова. Заложените дейности по програмата са до 2023 година, но практиката показва, че на местата, където до сега се е изпълнявала, действието ѝ продължава. Медицинските сестри и помощниците, които посещават домовете, често са единствените, с които възрастните общуват:

"Малко от тези хора са подвижни и могат да излязат от дома си. Имаме хора, които повече от три години не са излизали от дама си. Ние сме единственият им контакт с външния свят. Ние им пазаруваме. Мога да кажа сега в пандемията, особено в тези пикове, сме свели до минимум контакта с потребителите с цел да ги предпазим. Само до врата се доставят лекарствата и храната. Ние сме може би единствените хора, които влизат при тях."

Единственото, което екипът на центъра очаква, е съдействие от хората, които обслужват, за да успеят да им помогнат да преодолеят своята безпомощност и самотата. За Моника Величкова и колегите ѝ благодарността в очите на хората, на които помагат, е неоценима. 

Повече - в звуковия файл.

Още от Заедно