Румяна Грозева: Стара Загора може да бъде въглеродно неутрален регион

Минутите на Зелената сделка с Румяна Грозева

В Минутите на Зелената сделка с Европа директно разговаряме с Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР Стара Загора, партньор на рубриката и част от мениджмънта на индустриална зона Загоре.

В момента се изготвя Регионалният план за справедлив преход на община Стара Загора, един от основните документи, по които ще се усвояват европейските средства по т.нар. Зелена сделка.

Избраният от ЕК консултант работи по анализите на икономическите данни, на статистиката и на събраната информация от заинтересованите страни - местните власти, бизнеса, социалните партньори, научните и образователни организации. Всички те ще бъдат в една или друга степен сериозно засегнати от прехода, за който никой не иска да говори, но който реално трябваше да бъде започнат преди доста време, за да може нещата да не бъдат решавани в последния момент и въздействието да бъде възможно най-смекчено, уточни Румяна Грозева.

Анализът е представен в междинна фаза, заинтересованите страни са изказали становища и предстои поне още един кръг от срещи, преди той да бъде представен пред ЕК, която е възложител на аналитичната част:

Страните работим в партньорство на местно и регионално ниво, за да идентифицираме важните за региона проекти, които да бъдат разгледани за финансиране и включени в регионалните планове по начин, допълващ останалите планови процеси на ниво регион, държава и ЕС. Работи се доста упорито.

По думите на Румяна Грозева, за да привлече инвеститори, регионът на Стара Загора трябва да се позиционира като въглеродно неутрален. Регионът включва административна област Стара Загора и перифериите на областите Ямбол, Сливен и Хасково, а не целия югоизточен район, уточни тя:

Стара Загора има потенциал в сферата на мехатрониката, но ние имаме възможност да градим въглеродна неутралност от нула, а не да преправяме. Технологиите позволяват област Стара Загора да бъде въглеродно неутрална, въпреки наличието на комплекс Марица изток. Никой не иска това да се случи за кратко време. Тук не говорим за улавянето на въглеродния диоксид, защото това е пазарно неприложима технология, повече, отколкото улавянето на вятъра, например. Припомням, че Европа няма да подкрепи финансово тази технология, която ЕС проучи и се отказа да влага в нея публичните средства на данъкоплатците. Това означава, че тя няма да може да влезе в регионалния план на Стара Загора.  Ако България продължи да настоява, че това е бъдещето на комплекс Марица изток, то това може да мине през заем, който после трябва да връщаме.

Концепцията на Европа е през регионалните планове всяко едно публично евро обществени средства да привлече минимум 3,5 евро частни инвестиции.

Решението е да инвестираме в публична инфраструктура, която позволява въглеродна неутралност на производството бъдещите инвеститори, да сме готови да партнираме в административните процедури и да ползваме земя, която не може да бъде използвана за пасища или производство на храна. Водещи инвеститори търсят тези условия. Така ще осигурим новите работни места.

Цялото интервю с Румяна Грозева можете да чуете в прикачения звуков файл.


Още от БНР уеб