По-бързо и по-сигурно от Пловдив до Бургас

С инж. Иван Бакалски от НКЖИ разговаря Веселина Пеева

Железопътната линия Пловдив – Бургас е приоритетна в националната железопътна система. Цели на проекта за  нейната рехабилитация, която се осъществява в две фази, са  подобряване на качеството на предлаганите услуги, намаляване на транспортните разходи и броя на инцидентите с 42%, 70 минути спестено време на пътуване , осигуряване на достъп за лица с намалена подвижност, намалени вредни емисии. С ръководителя на проекта за рехабилитация на ж.п. линия Пловдив – Бургас – фаза 2 по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 инж.Иван Бакалски от НКЖИ разговаря Веселина Пеева: 

 Железопътната линия Пловдив – Бургас е от първостепенно значение за развитието на икономиката и живота на хората в Южна България. Тя лежи на европейски коридор за връзка на храните от Европа с нашето пристанище в Бургас, което я прави приоритетна в развитието на железопътната инфраструктура. Това подчерта ръководителят на Втора фаза на проекта за рехабилитация на железопътната линия  "Пловдив-Бургас" по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 на ЕС инж. Бакалски. 

Инж. Бакалски уточни, че в първата фаза са рехабилитирани железният път и съоръженията, контактната мрежа в участъка от Михайлово до Бургас. Постигната е средна скорост на движение 140 км/ч. Във втория етап  продължава рехабилитацията на пътя, като са  включени и допълнителни участъци. 

Участъкът от Скутаре до Оризово вече е завършен. От Оризово до Михайлово има сключен договор, проектирането приключва и  в началото на май започват строителните дейности. Там предстои удвояване на  железопътната линия, като в района на Чирпан тя се разклонява. Единият път преминава директно през гара Чирпан, а другият -  директно през нов тунел към гара Михайлово. След като  изграждането на тези участъци приключи, включително и двата – гара Зимница и участъка Явор – Зимница при гара Завой, ще бъде постигна скорост на движение на влаковете средно – 145 км/ч.

За предвиденото изграждане във Втората фаза на проекта  на  системи за сигнализация и телекомуникация по линията Пловдив – Бургас, инж. Бакалски уточни, че това са системи, с които се  водят влаковете по безопасни трасета,  телекомуникационна система, с която служителите по гарите се свързват помежду си, с диспечерите в Пловдивския диспечерски център, с локомотивните машинисти във влаковете.

Във Втората фаза се предвижда и изграждането на надлези на 40 места, където пресичането на линиите става на едно ниво. Прелезите ще бъдат заменени с надлези, като по цялото трасе Пловдив – Бургас ще останат само два прелеза – в района на „Нефтохим – Бургас“ и един в района на гара Долно Езерово. Всички останали прелези ще бъдат закрити.

За препятствията  в процеса на изпълнението на проекта  инж. Иван  Бакалски подчерта, че при изграждането на трасето е било необходимо да бъдат отчуждени изключително много терени, особено в участъка Оризово – Михайлово, където има 13 археологически обекта. Остават около 6 обекта, които  през месец май ще бъдат обследвани напълно, за да може трасето да бъде освободено за предстоящото строителство. От Компанията, заедно с изпълнителите на строителството,  е трябвало да  се съобразят и с желанията на общините да бъдат предвидени достатъчно пресичания и изградена добра довеждаща инфраструктура към гарите, за да бъдат удовлетворени адекватно нуждите на населените места. 

Повече информация, можете да намерите в сайта на ОПТТИ и YouTube канала на програмата. 

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.


Още от Точно днес