Фотоволтаични централи ще изграждат върху общински имоти в Ружинци

Александър Александров- кмет на Ружинци

Общинският съвет в Ружинци реши да даде съгласие за рекултивиране чрез депониране на земни маси на поземлени имоти, които са общинска собственост. Още 4 решения бяха взети с пълно мнозинство, каза кметът Александър Александров:

Снимка: Александър Александров"Отменихме едно решение на Общинския съвет за определяне наемна цена на едно помещение в село Дреновец и трябваше да бъде прегласувано, за да се пусне на търг. Това е помещение, ползвано от зъболекаря, който направи кабинет в тази сграда. С друго решение се взеха цени за отдаване под наем на т.нар. "полски пътища", които са предоставени на земеделците за ползване през земеделската година. С друго решение се упълномощи кметът на Общината да провежда процедурата за кандидатстване по проект "Патронажна грижа". Там имаме право на 17 лица, които трябва да бъдат обгрижвани от определени лица за срок от една година. Другото решение - за отдаването и разрешаването възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични системи".

Малките фотоволтаични централи ще се изграждат на терени частна общинска собственост. Договорът е за 16 години. За ползване на имоти "полски пътища" ще се плаща: за Черно поле- 47 лв. на декар, Бело поле- 44 лв/дка, Дражинци- 41 лв./дка и Ружинци- 41 лв./дка. Услугата "Патронажна грижа" ще бъде за 1 година, от 17 май 2021 г., за 17 потребители и е на стойност 34 272 лв.