Историята на Кърджали в космонавтиката показва изложба в Астрономическата обсерватория

Агоп Узунбохосян, директор на Астрономическа обсерватория ''Сл. Златев'' в Кърджали

Във фоайето на Астрономическата обсерватория  "Славей Златев" от 16 април ще бъде подредена изложбата  "60 години от полета на човек в Космоса. Кърджали на космическата карта".  Експозицията отразява участието на нашата обсерватория в два проекта, при един от които са взети проби от опашката на Халеевата комета, достигнала своя перихелий през 1986 година. 
Единият се нарича "Пума", който е реализиран 84-85 година, за изследване на кометната опашка на Халеевата комета и другият е проект "Фобос", който трябваше да изследва спътника на планетата-съседка на Земята - Фобос. Всичко това е илюстрирано със снимки, с текст и всеки любознателен гражданин, ученици могат да посетят в малки групи Обсерваторията и да се запознаят непосредствено с историята на космическите изследвания, макар и накратко, разказа за Радио Кърджали директорът Агоп Узунбохосян.
Той препоръча посетителите да се обаждат предварително на служебния телефон на обсерваторията 0361/6-15-56, за да могат специалистите там да се подготвят със съответната лекция при посещението на групата.