280 възрастни хора от Варна ползват патронажна грижа

Българският червен кръст във Варна и общината осъществяват съвместен проект "Патронажна грижа", който обхваща близо 500 възрастни хора, за които полагат грижи 48 медицински сестри, социални работници и психолози. Досега са обхванати 280 души, но интересът към услугата е голям. Tова съобщи Милена Сиракова-директор на БЧК. Даниела Стойнова разговаря с Медицинските сестри Славянка Койчева и Мая Радева, както и с психолога Невяна Капустина и социалния работник Христина Димитрова  за грижата не само за здравето на възрастните хора, но и за общуването с тях, което носи удовлетворение: