Община Златоград призовава жителите на общината да се включат в пролетното почистване

Минка Хаджиева, технически ръководител от отдел чистота в община Златоград

Реализирането  на дейностите в града стартира през м. март в централната градска част, с работници от Общинска администрация, с почистване и миене на силно замърсените улици с пясък, следствие интензивното опесъчаване в края на зимния период. Поетапно ще бъдат изчистени от наноси и измити всички асфалтирани улици, съгласно изготвен график.

Към момента се почистват маркираните нерегламентирани сметища и замърсяванията с отпадъци на речното корито на река Върбица. Окопават се и се подготвят цветните площи за засаждане на летния разсад.

Предстои почистване от замърсяване с отпадъци на общинските пътища, почистване и освежаване на паркове, детски площадки и зони за отдих, както и косене на тревните площи.

От община Златоград призовават жителите на общината, административни служби, търговски обекти, фирми и производствени предприятия да се включат в инициативата за пролетното почистване на града, като почистят прилежащите части към стопанисваните от тях сгради и междублокови пространства.

От няколко години жителите на родопската община събират отпадъците си разделно. По думите на Минка Кехайова, технически ръководител в отдел „Чистота“ в община Златоград хората вече са станали по-отговорни в това отношение.

„По тази програма за разделното събиране на отпадъците сме обхванали почти на 100% жителите на община. Смятам, че и така трябва да е, за да живеем в една приветлива и чиста община. Това прави впечатление и на гостите на града. Често срещан проблем обаче е, че хора от съседни на Златоград общини, като жители на села от община Кирково, си изхвърлят отпадъците на наша територия по главното шосе и в река Върбица, след което се налага ние да ги чистим“, разказва Минка Кехайова. 

Чуйте цялото интервю в прикачения звуков файл. 


Още от Денят на Радио Кърджали