Рестартирай Европа: Kонференцията за бъдещето на Европа – възможност за всеки европеец да изрази позицията си

Репортаж на Боряна КърпачеваИзпълнителният съвет на Kонференцията за бъдещето на Европа даде старт на многоезичната цифрова платформа, като прикани всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа. Платформата е достъпна на 24 езика, което позволява на гражданите от целия ЕС да споделят и обменят идеи и мнения, посредством онлайн събития.

„Тази платформа ще даде възможност на хората да споделят своите идеи как виждат бъдещото развитие на Съюза“. Това каза евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. „Конференцията е предвидена да се проведе в две основни направления като една част трябва да се съсредоточи върху приоритетите на ЕС, какви политики трябва да развиваме, към какво трябва да се стремим – например борбата с изменението на климата, развитието на икономиката, развитието на иновациите, повече възможности за младите хора за работа и образование в рамките на Съюза, и второто направление ще бъде насочено по-скоро към допитване до гражданите относно демократичните процеси и връзката с институциите – дали това е достатъчно и как това трябва да се подобри. Очакванията са, че вследствие на тази Конференция и на този доста обширен дебат, има възможност да се започне процедура за изменение на някои от договорите на ЕС, които имат нужда от съответните обновления, спрямо вече новите необходимости и разширението на Съюза, откакто те са влезли в сила“.

Чрез платформата от 19 април гражданите от цяла Европа вече имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на Съюза. Официалната дата за стартиране на Конференцията е 9 май – Денят на Европа. „Символично на 9 май ще се опитаме да започне самият официален старт на събитията, с участието на ключови лидери от европейските институции. Имаме реалистичното очакване, че голяма част от тези събития ще се случат онлайн. Възможността за тази онлайн активност обаче, ще даде възможност на повече граждани да вземат участие“, каза евродепутатът Цветелина Пенкова.

Според нея всеки гражданин на Европа трябва да се възползва от тази възможност. „Напоследък младите хора имаха доста сериозни критики и притеснения по отношение на начините, по които ЕС се справи и овладя кризата от COVID-19“, каза тя. „Това, което се опитахме да направим, и като институции, беше организирането на много такъв тип по-малки онлайн дискусии. Ако съдя по активността и заинтересоваността на гражданите в такъв тип по-малки формати, имам основание да мисля, че един такъв по-дългосрочен и по-обширен проект би трябвало да успее да привлече включването на повече хора в диалога. Вслушването в гласа на гражданите трябва да е един постоянен процес, т.е. самата Конференция за бъдещето на Европа не трябва да е един еднократен проект, а трябва да продължи и за в бъдеще, но за тази цел ние трябва да го популяризираме, да гарантираме голямо включване на граждани от всички части на ЕС и след това да можем да представим реалните резултати и че е имало смисъл от това тяхно включване. Важно е да се отбележи, че ние имахме една позитивна вълна спрямо високата активност на гражданско участие на последните европейски избори през 2019г. в рамките на целия ЕС, не само на България – в частност в България все още има какво да се направи по въпроса, но беше доста сериозна активност, една от най-високите, което даде позитивна вълна, че европейските граждани все още вярват в Съюза и имат своя глас“.

Многоезичната платформа, която стартира на 19 април, е сърцевината на Конференцията за бъдещето на Европа и ще позволи на хората да се включат с предложения за промените, които са нужни в ЕС. Европейците ще могат също така да видят какво предлагат другите, да коментират и да дават подкрепа за идеи.

Европейските институции са се ангажирали да изслушат направените препоръки и да предприемат действия по тях. Очаква се Конференцията да достигне заключения до пролетта на 2022 г.


Още от Нощен хоризонт