Броим врабчетата в България за пети път

Ася Чанева разговаря с Елица Иванова

Познати и симпатични, врабчетата съпътстват живота на хората от 100 века. Само допреди десетилетие врабчетата бяха част от ежедневието ни.

В последните 10 години врабчетата са намалели с 30%.

Ще продължи ли тази тенденция, и има ли вероятност любимите ни градски птички да изчезнат напълно?

Птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда, защото: се срещат в почти всички типове местообитания, отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества, чувствителни са на промени в средата.

Домашно врабче

В броенето на врабчета може да се включи всеки с достъп до интернет, който е готов да отдели 10 минути между 9 и 12 часа на 24 април, събота.

За да станете врабчеброец, първо трябва да се регистрирате тук.

Броенето на врабчета ще помогне да се установят численостите, в които се срещат, местата за живот, които предпочитат, а също и кой вид врабчета преобладава у нас. Кампанията се провежда ежегодно, така че ще се установи трайната тенденция в популациите им и ще се установи причините за тези тенденции. Анализът на данните ще даде отговор на въпроса какви са причините за установените тенденции.

Включете се в инициативата на Българското дружество за защита на птиците и бройте врабчета заедно с хиляди други доброволци в цялата страна.

През 2020 г. бяха преброени 4627 врабчета в 497 места в страната.

Испанско врабчеМониторинг на обикновените видове птици (МОВП) е проучване, което се провежда от Българското дружество за защита на птиците от 2005 г. То цели да събере информация за състоянието на птиците около нас и за средата, в която те живеят, като се подпомогне опазването на природата. 

Мониторингът се провежда всяка година и обхваща цялата страна. Осъществява се от доброволци. Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.

Това се прави:
• за да се разбере какво е състоянието на птиците в различните региони на страната;
• защото врабчетата и другите широко разпространени видове птици са най-добрият показател за състоянието на средата, в която живеем;
• за да спре намаляването на врабчетата и да има врабчета и занапред.

Полско врабче

Какво ще покажат резултатите:

Резултатите ще дадат отговори на някои въпроси, които ще помогнат за предприемане на стъпки от страна на БДЗ за опазването на врабчетата и другите градски птици, а именно: 

• какви са тенденциите в популациите на трите най-често срещани вида врабчета у нас;
• каква е разликата в численостите между различните типове места на броене;
• каква е разликата в числеността в различните региони на страната;
• има ли разлика в състоянието на домашното, полското и испанското врабче в различните типове градове и места на броене.


Как да броите врабчета:

Посетете само веднъж избраното от вас място на 24 април от 9 до 12 часа.

В посочения интервал отделете най-удобните за вас 10 минути. Не бройте повече време, тъй като това ще възпрепятства в сравнението на резултатите с други места.

В избрания от Вас интервал наблюдавайте врабчета и запишете най-големия брой птици като запишете отделно домашните, полските и испанските – вижте тук как да ги различите.

Записвайте броя на индивидите, а не броя на двойките!

Отбележете особеностите на мястото за наблюдение – парк, градинка с дървета, междублоково пространство, булевард, селска улица и др.

Много е важно да отбележите, ако не сте видели нито едно врабче. Тези места без врабчета са много по-важни за броенето, от тези, на които има.

Не предлагайте храна на птиците, за да ги привлечете.

Може да преброите повече от едно място, но трябва да имате различни регистрации.

Къде ще се броят врабчетата:

• Изберете място, което ви е удобно за посещение не само през тази година, но и за в бъдеще;
• Изберете мястото на случаен принцип, като единствен важен критерий за него е да ви бъде удобно и да запомните точното местоположение, така че да може да го посетите отново през следващата година;
• Ако желаете, изберете повече места, като разстоянието между тях трябва да е повече от 300 м и да успеете да направите броенето в интервала от 9 до 12 часа. Извън този времеви интервал, формите ще бъдат изключени.

На сайта си Българското дружество за защита на птиците ще публикува резултатите от броенето на врабчетата:

Чуйте още подробности за врабчетата и за тяхното броене от интервюто на Ася Чанева с Елица Иванова – от БДЗ.

„Българското дружество за защита на птиците ще брои врабчетата за пета поредна година. В България се срещат 5 вида врабчета, но се броят само три от тях – домашното, полското и испанското. Има и италианско врабче, и скално, но тях не ги броим.

За предпочитане е да сте на земята, докато броите или да сте на балкон на нисък етаж, защото врабчетата не летят нависоко.“

Включете се в кампанията на Българското дружество за защита на птиците „Ние броим врабчетата“ и станете врабчеброец заедно с хиляди други доброволци в цялата страна.