Мениджърът Васка Бакларова:

Посрещнахме предизвикателствата с високо вдигната глава

Чуйте мениджърът Васка БаклароваВаска Бакларова е креативен основател, управител и генерален мениджър на голяма компания за производство на спортни облекла. Нарича проблемите предизвикателства. “Не бяха малко моментите, когато трябваше да се взимат трудни решения.”, посочва тя. Отговорна e за живота и здравето на 270 служители. 
Заедно със своя екип действа бързо и организирано, за да осигури добри и безопасни условия на труд за работещите в компанията. В рамките на седмица успяват да реорганизират цялото производство.

Най-голямото предизвикателство – запазването на работните места е било преодоляно  благодарение на директната работа с клиенти и дългосрочните поръчки – посочва Бакларова.

Относно това дали автоматизиравето на производството ще замени работната сила:
“Специално за нашето производство, изключително важен за нас е уникалният човешки труд. При нас работят технолози, които разбират действията си върху сиответните машини. За да можем да произвеждаме такива уникални продукти на световно ниво, важно е и човешкият фактор да бъде на ниво."
Икономиката на България трябва да се движи напред, показвайки иновативно мислене и високо качество на създадените продукти. 

Основен инструмент за това са свежите креативни младежи от новото поколение, които трябва да се интегрират успешно в бизнес средата.  - каза още  тя.

Какви са факторите които обуславят успеха на една българска фирма, да се утвърди на международния пазар – чуйте цялото интервю с Васка Бакларова.

Още от Добър вечер, София