Оценката на правеното от държавата за децата в България е далеч от добра

Напредъкът е най-голям в образованието - 3,71, по шестобално оценяване

Разговор с Мариана Писарска от НМД

В грижата си за децата общата оценка за работата на българската държава и институциите през 2020 година е Среден 3,09.

Това показва десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“.

Изследването на Националната мрежа за децата за поредна година и неслучайно дава такава ниска оценка, коментира в студиото на Радио София Мариана Писарска - директор “Политики” в организацията.

Например по отношение на закрила на децата от насилие оценката е 2,50. И по-стряскащото е, че липсва стратегическа визия и консолидирани усилия на институциите в тази насока.

„Това не са първите подобни данни. И щом това продължава, държавата или си затваря очите“, или неглижира проблема“, коментира Писарска.

Дори когато бяха закривани институции за деца от стар тип през 2020-а, прави впечатление начинът, по който това бе направено - без подготовка и в ситуация на пандемия.

Напредък от години се отчита в областта на образованието. Последният доклад потвърждава тенденцията. И все пак има много предизвикателства в тази област.

„Бележникът“ е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области: Участие на децата; Благосъстояние на децата; Семейна среда и алтернативни грижи; Закрила от всички форми на насилие; Правосъдие за деца; Ранно детско развитие; Детско здраве; Образование; Спорт, отдих и свободно време.

Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките се включиха и 700 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата-„рапортьори“ от Националния Юрочайлд форум.

Оценки по области в доклада:

Дори и стъпки в правилна посока институциите в България не представят достатъчно добре, че да получат подкрепа от обществото. Всеки работи в рамките на своите правомощия. Подходът по отношение проблемите на децата трябва да е комплексен. Но Стратегията за детето още през 2019 г. беше отхвърлена, припомни още Писарска.

С нея разговаря Гергана Пейкова.

Още от Радиокафе