Духът и парите "Ден след ден"

Пловдивската общинска болница "Свети Мина" се нуждае от близо 400 000 лева, с които да бъде извършен спешен ремонт. Аргументите на ръководството са, че старата сграда има нужда от  значителна рехабилитация. Като спешни са посочени ремонт на водопроводната инсталация и покрива. Лечебното заведение получи финансова подкрепа покрай ковид кризата, включително и от дарения, и тя отиде за обновяване на апаратурата.

Значително повече пари, близо 113 милиона лева, смята да изтегли община Пловдив, за да работи по важни за града инфраструктурни проекти. През тази седмица по проблема ще има и обществено обсъждане. Аргументите на управляващия екип са, че става дума за евтин и дългосрочно погасяем кредит и за възможост, която не бива да се пропуска. Критиките варират от опасения за тежка задлъжнялост и невъзможност за ново поемане на дълг за продължителен период, до прекалено съсредоточаване на средствата само до пътна инфраструктура.

Емблематична за Пловдив проява поддържа възрожденския дух в града. Учениците и учителите от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив  организираха традиционното шествие в памет на Светите братя. Тази година се отбелязват 170 години от първото честване на славянските първоучители.

Още от Ден след ден