Премиера на книгата „Уудсток в градината“ на д-р Димитър Гачев

Интервю на Галя Митева с Димитър Гачев

Литературният фестивал Пловдив чете, издателство "Жанет 45" и Литературен салон SPIRIT AND SPIRIT организират премиера на книгата „Уудсток в градината“ на Димитър Гачев.

Модератор на срещата тази вечер от 19 часа ще е Александър Секулов. Тя ще се проведе в клуб "Петното на Роршах", Пловдив.

"В историите на Димитър Гачев се пропуква не само животът на героите, но и самото битие. И ако през човешките съдби пробягва тънка, почти незабележима цепнатина, то двете страни на битието – реалната и фантазната, обяснимата и необяснимата – ту се разбягват с небивала скорост, ту се сливат по необясним начин. Смелото преминаване през световете е особен стилов белег на Димитър Гачев. Непреодолимата сила в неговите разкази е милосърдието, което изпитва към своите герои. Сякаш писателят се навежда към всеки един от тях и ги окуражава да продължат да живеят", пише редакторът на книгата Александър Секулов.

Димитър Гачев е  лекар по професия, поет по душа и писател по призвание. Автор е на няколко поетични книги и един роман. Носител е на наградата "Димитър Димов" за писатели лекари. Номиниран е за наградата "Пловдив" през тази година.

"Уудсток в градината" е най-новата му книга с ракази. Отправката  в името е от фестивала в Уудсток от  1969 година на 15,16 и 17 август, който се превръща в легендарно събитие, към, както казва авторът,  отломките на наследниците им днес. Той разделя разказите на два типа, едните, които са по-прости като сюжет, и другите, които са сюрреалистични. Няма оптимизъм, няма романтизъм, по-скоро предизвикват шок. Но равното разказане не привлича писателя лекар.

Творбата е съфинансирана от Община Пловдив по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Още от Точно днес