Комплекс "Марица- изток" има потенциал, но няма време

Минутите на Зелената сделка с Костадин Сирлещов - първа част

През 2011 година от Тошиба извършват предпроектно проучване за внедряване на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в ТЕЦ „Марица изток - 2“. За резултатите и изводите от него потърсихме адвокат Костадин Сирлещов - управляващ партньор в CMS София и ръководител отдел „Енергия и климатични промени“ за централна и източна Европа. CMS е адвокатската кантора, която обслужва Тошиба.

Проучването беше проведено в периода 2009 – 2010-та година и беше финансирано от японското правителство. От резултатите стана ясно, че подобна технология към настоящия момент не може да се реализира на пазарна основа. Предпроектното проучване беше всеобхватно и показа, че от гледна точка на геологията възможността за съхранение на въглероден диоксид в земните недра може да се осъществи в североизточна България. Това предполагаше изграждането на газопровод от около 200 километра от комплекс Марица изток до подходящите геоложки образувания. Стойността на подобен проект удвояваше стойността на евентуалния нов блок в ТЕЦ „Марица-изток 2“.

Дори и да се намери финансиране за подобна технология по механизмите на ЕС, ако трябва прагматично и от гледна точка на българския интерес да се погледне, тази технология все още е изключително скъпа. Има един пилотен проект, който се реализира през 2009 г. в Япония, напоследък той беше разширен около десетина пъти и централата вече е 50 мегавата. Сами разбирате, че Комплексът е 4 хиляди мегавата и дори да допуснем, че финансово и технически е възможно, самата реализация на подобен проект отнема между 5 и 10 години. От гледна точка на българския интерес, развитието и подпомагането на възобновяемата енергия е толкова бързо и голямо, че на практика този проект по-скоро не би могъл да се реализира, независимо дали се намери финансиране или не.

Финансиращите институции в момента не влагат средства в проекти за производство на енергия от въглища, а и производството на оборудване започва да намалява, казва Костадин Сирлещов. За сметка на това инвеститорите във ВЕИ са изключително добре финансирани.

Най-трудното в реализацията на проекти във възобновяема енергия е тяхното присъединяване, а комплекс "Марица- изток" предоставя уникална възможност за присъединяване на нови генерационни мощности от ВЕИ. Това, което е особено е и, че производството от ВЕИ е най-евтино в световен мащаб. Единственото което трябва да бъде налице е много добро планиране на тези геренационни мощности, но тук регулаторът ЕСО и другите компетентни институции трябва да планират електроенергийната ни система.

Няма инвеститор, който да е глобален и да направи ново производство, нова инвестиция в нова държава, който да не изисква 100% от електроенергията която се потребява да е възобновяема енергия, допълни Костадин Сирлещов.

Търсенето и предлагането съществуват, Комплексът е привлекателен център с възможността да се присъединяват нови мощности. Трябва да има правилна стратегия преди останалите региони на България да напреднат толкова, че това стратегическо предимство да отпадне от само себе си.

Румъния, Гърция, Северна Македония и Албания работят по-бързо и целенасочено в тази посока, допълни Костадин Сирлещов.

Трансформацията може да се постигне, но искам да обърна внимание на времето. Този регион би следвало да започне централизирано планиране за развитието и привличането на инвестиции. По ред причини развитието на региона беше спряло, а това не бива да се допуска оттук нататък. Имаме уникалната възможност да се превърнем Комплекса в най-голямата зелена централа на Европа и именно по този начин, като променим имиджа на това което правим, можем да спасим и ТЕЦ-овете да работят възможно най-дълго.

Цялото интервю с Костадин Сирлещов можете да чуете в прикачените звукови файлове.


Още от БНР уеб