Болници и финансиране – възможно ли е да не са търговски дружества

| обновено на 12.05.21 в 14:30
Разговор на Александър Райчев с Аркади Шарков в “Нашият ден“

Възможно ли е болниците да не са търговски дружества? Къде се корени проблемът за финансирането и управлението на болниците в системата на българското здравеопазване?

Темите коментира в “Нашият ден“ Аркади Шарков, икономист в областта на здравеопазването.

“Възможно е всичко, както се казва в юридически план. Въпросът е дали ще бъде от полза за работещите в системата и за пациентите, или ще бъде в техен ущърб.

В момента всяко едно лечебно заведение е регистрирано по Търговския закон, независимо дали е общинско, дали е държавно. Съответно и дали е частно.

По този начин има яснота в разчетите за печалба, за загуба, има и прозрачност за тези, които четат тези отчети.

Съответно всеки едни от нас лесно може да види какво се случва с разходите за здравеопазване и какво се случва с неговите пари, когато те влязат в дадена болница.

Около 90% от приходите на лечебните заведения зависят от клинични пътеки. Ако пациентът реши да се лекува в лечебно заведение – А, Б или В – независимо от неговата собственост, то тогава това лечебно заведение получава пари от НЗОК под формата на заплащане.

Естествено има възможност във всеки един аспект, видяхме го и през последната година, лечебните заведения, когато стане въпрос, в кризисни ситуации, да бъдат допълнително субсидирани.

И то техните отделения, които касаят интензивно лечение или касаят инфекциозните заболявания, касаят по време на пандемия всичките нужни дейности, консумативи и всичко останало.

Когато говорим за лечебни заведения и когато говорим за добро управление, съответно и конкуренция, на чиято база да бъде изградено това добро управление, съответно и качеството на лечение, то тогава говорим за реална конкуренция между лечебните заведения.


Ако бъде премахнат търговският статут на лечебните заведения, или пък на част от тях, това ще наруши всякакъв вид конкуренция между общински и държавни, т.е. публични дружества и частни такива.

Тъй като ще превърне общинските и държавните в такива на командно финансиране от страна на Министерство на здравеопазването чрез НЗОК или чрез други тип субсидия.“

Частните болници

“Тъй като те не бяха част от мотивите на този Законопроект, само в мотивите беше описано желанието да бъде премахнат търговски статут. За щастие частните не са там. Не можеш да накараш един частник да си дерегистрира търговското дружество.

Не само частните, но и държавните дружества, би следвало да регистрират печалба. Тук, въпреки че говорим за здраве, говорим и за заплащане.

Говорим за ефективност на лечебните заведения, говорим и за оптимизация на системата.“

Разговора можете да чуете от звуковия файл.


Още от Нашият ден