Пловдив пак изостава със заплатите, не мърда от шесто място

| обновено на 17.05.21 в 17:01
Репортаж на Иванка Петкова

Със средна брутна работна заплата от 1289 лв. Пловдивска област е на 6-то място в страната, сочат данните на Териториалното статистическо бюро Юг. 

За първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата за страната е 1 462 лв. - със 197 лв. или 15.6% по-висока от тази за област Пловдив. 

С най-високи заплати остават заетите в столицата – средно 1989 лв., а най-ниски са в Благоевградска област – 949 лв. Пред Пловдив по заплати са и областите София, Варна, Стара Загора и Враца.

В Пазарджишка област средната месечна заплата е 1189 лв., което й отрежда 10-то място в страната. В Смолянско средното трудово възнаграждение е 1059 лв., което нарежда областта на 24-то място.

Най-високи са трудовите възнаграждения в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където заплатата за март средно е 3090 лв. Най-ниски са те в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, където дори са намалени от 700 лв. средно за януари до 647 лв. за март.

Средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 15.2%, а в частния сектор - с 10.8%.

За същия период средното трудово възнаграждение в Пловдивска област нараства с 12% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо е увеличението в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 22.7%, „Други дейности“ - с 16.5% и „Държавно управление“ - с 15.7%.


Още от БНР уеб