Евродепутатът Цветелина Пенкова:

Целите на Европейския стълб за социалните права са ясно измерими

Интервю на Радостина Билярска с Цветелина Пенкова

Поне 78 на сто от хората между 20 и 64 години трябва да имат работа до 2030-та година - това е една от целите, заложена в подписания социален ангажимент по време на срещата на европейските лидери в Порто. Така участниците подкрепиха плана за действие на комисията за Европейски стълб на социалните права. Евродепутатът Цветелина Пенкова от БСП, Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент допълни:

"Едно от основните решения, което беше взето на срещата на върха в Португалия през май месец, беше прилагането и изследването на така наречения Европейски стълб на социалните права. Той е съсредоточен в три основни аспекта. Целите, които си е поставил Европейския стълб за социалните права, са доста ясно измерими и разписани по начина, по който той беше предложен през 2017 година. Цели се да се достигне най-малко 78% равнище на заетостта в Европейския съюз, да се намали с най-малко 15 милиона души броят на хората, които са изложени на социално изключване или бедност. Има специален акцент- минимум 5 милиона от тези хора да са деца, минимум 60% от възрастните хора в рамките на Съюза ежегодно да участват в курсове за обучение и преквалификация, където е необходимо или така наречената идея за учене през целия живот".


По думите ѝ програмите на ЕС трябва да са насочени към главните приоритети, които са заложени за следващите 10 години:

"В какви аспекти да се развива европейската икономика и какви проекти да бъдат финансирани, това безспорно са зеленият и цифровият преход. Обвързвайки всякакъв вид проекти и развитие от тук нататък с оглед на тези два приоритета, ще гарантира една сигурност, че Европейският съюз все пак инвестира средствата в тези два приоритета, така че голяма част от националните планове, които в момента разглеждаме за допълнително финансиране от страна на Съюза и голяма част от оперативните програми ще са съобразно с тези две измерения, за да могат да бъдат отпускани средствата", допълни Цветелина Пенкова.
Още от БНР уеб