Дарителски фонд в Бяла Слатина подкрепя граждански инициативи

Отправена е поредна покана за финансиране

Фрагмент от ''Заедно'' на 14 май 2021 година

За трети път Общественият дарителски фонд в Бяла Слатина отправя покана към граждански групи, организации и институции да представят свои инициативи, за чието изпълнение Фондът да помогне с финансиране. Могат да участват също училища, детски градини, читалища, спортни клубове. Условие е всички те да развиват дейност на територията на общината. 

Фондът "Участвам - дарявам - променям”- Бяла Слатина е учреден преди шест години по инициатива на сдружение "Първи юни" в Бяла Слатина. За помощта, която ще бъде оказана през тази година разказа председателят на сдружението Наталия Костадинова:

"Могат да кандидатстват организации, институции, граждански групи, които работят и предлагат идеи, свързани с детско развитие и образование. Например идеята може да е насочена към спортни дейности, но целевите групи да обхващат деца и да са насочени към детското развитие, защото това са приоритетите на Обществения фонд в Бяла Слатина. Две проучвания правихме на общественото мнение и през годините се запазват тези приоритети...Даваме си сметка, че сумата не е много голяма, но такива са правилата Фонда. На предходните покани той също отпускаше между 2500 и 3000 лева на проект, но пък практиката доказа, че тези средства са достатъчни за реализирането на не една и две качествени идеи. Освен това се предвижда участниците да имат и собствен принос- финансов и нефинансов. Надяваме се най-добрите идеи да привлекат и допълнителни ресурси."     

Срокът за подаване на проектни предложения е до 10-ти юни 2021 г., включително. Насоки и документи за кандидатстване са достъпни на следния линк:
В началото на юни се навършват шест години от създаването на Обществения дарителски фонд. По традиция датата ще бъде отбелязана заедно с читалището в Бяла Слатина, което организира годишен концерт на школите. Тогава ще бъдат обявени и резултатите от конкурса по третата покана.

Близо 20 години сдружение "Първи юни" в Бяла Слатина реализира различни инициативи в подкрепа на децата. Поредната от тях, която е в партньорство с детска градина "Незабравка“, приключи.  Осигурени са театрални декори, реквизити и костюми, които да помогнат за подобряване на говорните умения и емоционалното развитие на децата, каза председателят на сдружението Наталия Костадинова.

"Приключи проектът "Приятели на децата", стара наша идея. Миналата година имахме щастието да бъде припозната от Фондация "Уни кредит" и подкрепена с една сума, чрез която успяхме да закупим декори, театрални реквизити за възпитаниците на детската градина, която освен в града, има и филиали в две малки населени места...Това е нещо, което може да се ползва много дълго време. Изключителна устойчивост има на всичко това, което се случи през тази една година по проекта." 
Още от Заедно