Ученически пленер се проведе в училището в Чупрене

Репортаж на Йорданка Петрова

Пленер и забавни игри на екологична тема се проведоха с ученици от 5 до 7 клас от основно училище "Академик Михаил Димитров" в село Чупрене. На учениците бяха раздадени материали и пособия за рисуване, закупени със средства по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" с бенефициент община Чупрене. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. , каза Асен Джунински- секретар на община Чупрене и ръководител на проекта:

"Бяха обхванати децата между 5 и 7 клас, като на предвидения по дейностите организиран пленер децата рисуваха по една рисунка на екологична тема. Рисуваха пеперуди, кончета, птички и т.н., като всичко мина при засилен интерес от тяхна страна и видимо удоволствие. След рисуването на рисунките децата минаха на забавни и тематични игри."

Нина Венциславова е ученичка от 4 клас и сред участниците в пленера:

"Нарисувах една много хубава пеперуда. Много беше хубаво, интересно и приятно. Обичам да уча, да чета, да смятам."

Чупрене се намира в район с богата природа и редки растения. 

"Много е хубаво това, че въпреки пандемията можем да направим подобни празници за децата, защото наистина, такива случаи се оказва, че въздействат положително. Ние се намираме в район, който е изключително богат на природа. Тук се намира един от най- големите резервати в Северозападна България с толкова редки растения, които, ако бъдат унищожени и изчезнат, мисля че ще загубим много... Беше много приятно за децата... Колкото повече децата общуват с природа, толкова повече в тях се развива чувството не само за нейното опазване, но и за нейното използване. Тъй като сме в такъв район, в който може би това може да се превърне в поминък", каза Захари Захариев- директор на основно училище "Академик Михаил Димитров" в село Чупрене.

Проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" с бенефициент община Чупрене е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Още от Еко свят