Информационна кампания за ученици се проведе в туристическия център в Горни Лом

Нагледен урок за биоразнообразието и НАТУРА 2000

Репортаж на Йорданка Петрова

Информационна кампания за ученици от 8 до 12 клас от средно училище "Христо Ботев"- Белоградчик се проведе в туристическия център в село Дорни Лом, община Чупрене. Събитието е част от проект, който изпълнява община Чупрене, каза пред учениците Асен Джунински- секретар на общината и ръководител на проекта:

"Наименованието на проекта е "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин". Част от този проект е и днешното ваше обучение, като за тази цел сме поканили лектори от природен парк "Врачански Балкан". Темата е доста специфична, НАТУРА 2000, и има доста интересни неща... Слушайте и внимавайте, защото накрая ще има и анкета и най-добрите ще получат награда."

Учениците бяха разделени на групи от по 15 деца, след което започнаха образователни игри. 

Нашата задача е да видим какво знаят децата за НАТУРА 2000 и да им покажем значението на биоразнообразието, каза Оля Генова- експерт от дирекцията на природен парк "Врачански Балкан":

"Темата е всъщност популяризиране на НАТУРА 2000. Нашата задача е първо да видим дали знаят децата за НАТУРА 2000. След това с доста интерактивни игри малко да им покажем за значението на биоразнообразието, опазването на видовете. Подготвили сме и специална презентация, която е концентрирана върху защитените зони в област Видин, т.е. малко да поговорим за това, което е около тях, а не просто за самата мрежа, тъй като ние живеем и НАТУРА 2000 е около нас, и е хубаво да познаваме зоните около нас, които са защитени. Идеята ни е в момента да ги провокираме да помислят какво ни дава на нас- хората, ако защитаваме такива зони, какви ползи носи. От друга страна пък какви са опасностите пред тези зони. Дискутираме по тези теми. Смятам, че на децата им беше доста интересно, доста активно се включиха в дискусиите."

За Ели Любенова- ученичка от 8 клас на средно училище "Христо Ботев"- Белоградчик заниманията са били интересни:

"Екипът много добре е подбрал абсолютно всичко. Игрите бяха много забавни. Успях да науча, че дори и един вид да изчезне, предстои краят на света и е много важно да опазваме всички животни."Даниела Борисова- експерт биоразнообразие към дирекция на природен парк "Врачански Балкан" показа чрез презентация на учениците от средно училище "Христо Ботев"- Белоградчик каква е разликата между защитени територии и защитени зони, какво представлява НАТУРА 2000, кои са защитените зони в област Видин.

"НАТУРА 2000 е международна екологична мрежа, която се основава на два закона. Единият е свързан с опазване на птици, а другият- с опазване на местообитания", каза пред учениците Даниела Борисова.

В края на занятието учениците трябваше да покажат какво са научили чрез инсталация.

"Всяка група да представи по свой начин НАТУРА 2000 по начина, по който те си го представят след днешното занимание. Ще имаме и викторина, за която са предвидени награди от Община Чупрене. Най- добрите ще получат външна батерия и за всички останали също има награди предвидени", допълни Оля Генова- експерт в природен парк "Врачански Балкан".

Кристофър, Теодор и Ева получиха награди от викторината, изненади имаше и за всички участници, осигурени от община Чупрене.

"Беше ми много интересно. Научих доста за застрашените видове и за защитаването им. Сега научих повече за видрата. В тези зони трябва да защитаваме животните и растенията... Презентацията много ми хареса.... Беше ми много интересно, тъй като разбирам много нови неща за индивиди, които виждам всеки ден. Полезно е, тъй като ни учат да ги опазваме и че са много важни за нашето съществуване и за планетата ни като цяло. Не сме единствени на тази планета, всички видове зависят един от друг", споделиха Кристофър и Ева.

Информационните и образователни занимания, свързани с мрежата Натура 2000 са по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" с бенефициент община Чупрене. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Още от Еко свят