Международен форум, посветен на правната помощ

| обновено на 04.06.21 в 13:58
Разговор на Анелия Торошанова с Наталия Илиева и Елка Пороминска в “Законът и Темида“

Гарантирането на равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ е една от мисиите в Стратегията на Националното бюро за правна помощ (НБПП). Следователно не би било възможно да има равен достъп до правосъдие без осигуряването на ефективна правна помощ и обратното.

Общите правила на правната помощ при граждански и търговски дела основно са регламентирани в Директива 2003/8/ЕО — подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ. Тя е свързана със защитата на заложените основни права в Хартата, като има за цел:

· подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични граждански дела;

· установяване на общи за ЕС правила за правната помощ;

· гарантиране, че хората, които не могат да си позволят правна помощ, ще получат достъп до нея;

· насърчаване на сътрудничеството в областта на правната помощ между държавите от ЕС.

Юридическото предаване на програма "Христо Ботев" "Законът и Темида" се излъчва от с. Енина, Казънлъшко, където се провежда Международният форум, посветен на правната помощ и на трансграничната правна помощ, организиран от Асоциацията за жените адвокати и Националното бюро за правна помощ.

Наталия Илиева, председател на Националното бюра за правна помощ, дава разяснения за Нормативната уредба на правната помощ в България:

"Националното бюра за правна помощ е държавен орган, който управлява бюджета на Р. България, свързан с предоставянето на правна помощ и достъпа до правосъдие. Най-общо казано, лицата, които имат право да получат правна помощ, финансирана от държавата, са социално слаби граждани и лица от уязвими групи. Правната помощ се допуска за консултация, с оглед постигане на споразумение, и изготвяне на документи за завеждане на дело, представителство пред органите от Закона за правната помощ (органите на досъдебното производство, съдилищата), представителство при задържане по Закона за МВР, широк кръг от лица и от правна помощ. Същественото е, че всички желаещи да се обърнат към Националното бюра за правна помощ, могат да го направят лично чрез попълване на заявления. 

Функционира и Национален телефон за правна помощ 0700 18 250 от 9 до 17 ч. двама адвокати дават консултации на граждани по телефона."

Адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, организатор на Международния форум, с друг важен акцент в дискусията за трансгранична правна помощ:

"Представителство от адвокат, или предоставяне на правни съвети безплатно за лицето, или със значително намалени разходи за него, при предвидени в закона хипотези, или при липса на средства на лицето при участие в производство пред държавни органи и съд.

Правната помощ се допуска за лица, които:

Имат право да получат правна помощ по реда на Закона за правната помощ (ЗПП) и процесуалните закони (ГПК, АПК и НПК - чрез назначен техен служебен защитник;

Законът изисква да им бъде назначен особен представител по реда на процесуалните закони, за процесуално представителство пред съда, в предвидените от закона хипотези."

В звуковия файл можете да чуете интервю с Наталия Илиева и с адв. Елка Пороминска, която обяснява и основните видове правна помощ.

Във форума участват представители на адвокатските колегии в Милано, Рим и град Бусто Арсицио – Италия, а също и представители на жените юристи в Италия. На форума присъстват и представители на адвокатските колегии от цялата страна.

В звуковия файл можете да чуете разговор с Даниела Капело и адв. Мария Ганчева по темата за особеностите на правната уредба и практическото приложение на безплатната правна помощ в Италия. Както и темата за приложението на директивата 2003-8 на ЕС.

Даниела Капело е секретар и член на УС на Асоциацията на жените-юристи в Италия, секция Милано и член на Адвокатска колегия гр. Милано, Италия. Адв. Мария Ганчева е член на Асоциация на жените-юристи, Италия, и член на Адвокатска колегия Милано, Италия.

Чуйте повече в звуковия файл.Още от Законът и Темида
Подкасти от БНР