Пленер и забавни игри за шестокласници в Белоградчик

Репортаж на Йорданка Петрова

Пленер и забавни игри на екологична тема се проведоха с ученици от 6 клас от средно училище "Христо Ботев"- Белоградчик. Темата на пленера бе рисунка на окръжаващата ни природа. Събитието е по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин", каза пред учениците ръководителят на проекта Асен Джунински:

"Проектът обхваща 4 общини- Чупрене, която изпълнява проекта, Белоградчик, Макреш и Видин. Една от дейностите на този проект е организиране на пленери за деца от 5 до 7 клас. Затова се насочихме към средно училище "Христо Ботев"- град Белоградчик, обхващайте шестите класове- 6 "а" и 6 "б", както сте вие, като темата на пленера е да нарисувате една рисунка от обкръжаваща ни околна среда. Всички виждате пейзажа който се открива пред вас, когато отивате до училище, когато се разхождате... Има достатъчно богати теми. Някой може да нарисува Белоградчишките скали. Те, между другото, са защитена зона, която попада в тези зони НАТУРА, но вие сте още малки да ви разказвам за НАТУРА зоните... За вас най-важното е да обичате природата, да я уважавате, защото нашият живот е зависим от нея."

Учениците се интересуват от природата и нейното опазване:

"Да, интересно ми е, приятно е да знаеш за животните и да ги предпазваш... Не трябва да се късат билки... Трябва да опазваме растенията, да сме внимателни... Ако е замърсена, повечето от животните, примерно, които живеят във водата, ще умрат от замърсяването... Защитена зона е зона, в която животните се чувстват в безопасност..."


"Бяхме на гости на децата от 6 "а" и 6 "б" клас, като темата на проведения пленер беше децата да нарисуват една рисунка от обкръжаващата ни среда. Съвсем естествено преобладаващите рисунки бяха на тема Белоградчишки скали, които попадат в НАТУРА 2000 зоната", обобщи събитието Асен Джунински- секретар на Община Чупрене и ръководител на проекта.

Учениците проведоха и спортни занимания на открито. Материалите, които бяха раздадени на учениците, са закупени със средства по проект Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Още от Еко свят