Семеен център „Конкордия“ се открива в с. Малки Искър

Юлия Йорданова: Сблъсквали сме се покъртителни истории на деца в бедност

Интервю на Валерия Николова с Юлия Йорданова

„Ние в новия си план решихме да излезем извън пределите на София, а се насочихме към община Етрополе, защото там има нуждаещи се хора, хора в критична бедност“, каза пред БНР Юлия Йорданова, ръководител отдел "Фондонабиране и комуникации" във фондация "Конкордия България".

Семеен център „Конкордия“ се открива в с. Малки Искър. Целта му да достига до крайно нуждаещите се извън гр. София и в община Етрополе. Той е създаден от Фондация „КОНКОРДИЯ България“ и се осъществява съвместно с КОНКОРДИЯ Социални проекти - Австрия. 

Екипът на Фондация “КОНКОРДИЯ България” работи над 12 години работи сред най-уязвимите общности в София, като подкрепя деца, младежи и семейства в критична бедност.

„Осигурихме една хубава къща за деца и техните родители, където те да получават допълнителна подкрепа. Нужни ни бяха около 10 месеца, за да създадем центъра. Много ни помага и община Етрополе.

Дейността ни в село Малки Искър идва точно навреме, тъй като в момента тече закриването на местното училище, поради липса на достатъчно деца. В това виждаме голямо предизвикателство, защото образователната подкрепа за нас е изключително важна за децата днес и в бъдеще и затова ще се опитаме да привлечем колкото се може повече ученици", каза още в "Хоризонт до обед" Йорданова.

Подкрепата на Центъра ще се състои в и работата на мобилен екип по места за осигуряване на медицински, психологически и битови консултации и на хората от региона.

ФБ/ Фондация Конкордия България

"В центъра ще предлагаме социални услуги за около 100 потребителя месечно от общината. Ще работим за покриването на базови нужди като храна, баня и дрехи, осигуряването на достъп до медицинска грижа, осъществяване на образователна подкрепа, осигуряване на по-добри възможности за социализация на децата, мотивиране на родителите да отглеждат децата си в семейна среда, предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в социални институции", посочи амбициите на семеен център „Конкордия“ Юлия Йорданова.

"Сблъсквали сме се покъртителни истории на деца в тези региони, деца, които нямат изградени елементарни хигиенни и житейски навици...Защото когато си израснал поколения наред в бедност, това да се оттласнеш напред е изключително трудно и затова трябва да има много организации, които да помагат, не само нашата", разказа още Йорданова.

Още по темата в звуковия файл.
Още от Хоризонт до обед