В София ще има нов Център за психично здраве

Министерство на здравеопазването ще предприеме действия по апортиране на сграда-държавна собственост в капитала на „Център за психично здраве - София“ ЕООД (ЦПЗ-София), намираща се на ул. „Владайска река“ №25 и бул. „Сливница“ №309. Болницата ще стане собственик на имота, след което Министерството ще отпусне средства за проектиране, ремонт и реконструкция на сградата.

По първоначална оценка на експертите в здравното министерство стойността на инвестиционния проект ще е близо 3 млн. лева, съобщават от Министерство на здравеопазването.

Амбициите на Министерството е да гарантира ускорено проектиране, обявяване на обществена поръчка и сключване на договор с изпълнител от страна на лечебното заведение, като по-голямата част от дейностите по обновление трябва да приключат до края на 2021 г.

ЦПЗ-София в момента се помещава в сгради от павилионен тип, строени преди средата на миналия век, на които са извършвани минимални ремонтни дейности по сградните инсталации, което поражда и спешната необходимост от подобряване на материалната база.
Още от Ритъмът на столицата