Дзен е самият живот

Разговор на Силвия Чолева с Любен Козарев в ''Артефир''

Това казва в заключение Алън Уотс в книгата си „Духът на дзен“. В нея той проследява зараждането на дзен в древна Индия и пътят на учението в Китай и Япония. 

Верен на практическата същност на дзен, Алън Уотс се спира не само на „тайната на дзен“, но и на техниката за практикуване. Той пише за живота в дзен общността, като разказва за това какво представляват манастирите и монашеския живот, както и за последователите на учението в Далечния изток. 

Многото конкретни примери с текстове и коани обогатяват съдържанието и разкриват директния подход на дзен, неговата практическа функция и възможността за просветление. Алън Уотс е от големите авторитети в областта и притежава умението да обяснява по достъпен начин, затова книгата му е шанс за повече читатели да се запознаят с тънкостите на учението. Изданието е илюстрирано с рисунки в духа на дзен.

Чуйте Любен Козарев.

Снимки – Изд. "Изток-Запад"
Още от Артефир