С нова акция „Грийнпийс“ – България пита „Как ще опазите водата"

Интервю на Данаил Конов с Меглена Антонова

Активистите на „Грийнпийс“ – България повдигат въпроса за значението на водата за поддържане на живота в природата. На над 11 ключови места в района на Маришкия въглищен басейн те са поставили банери „Вода или въглища“. Целта на акцията е да се напомни за важността на водата. Те вкарват и проблема за използването на вода в енергетиката.

„Когато си говорим за природна енергия по-популярна тема е замърсяването на въздуха. Има и друг аспект и това е използването на големи количества вода. Въглищните централи използват големи количества вода, защото имат нужда от охлаждане. Използват вода и за пречистване, отвеждане на отпадъци“, каза в ефира на радио София Меглена Антонова - ръководител на кампаниите на Грийнпийс.
Над 70% от общото количество вода в България е използвана само в енергетиката.

„Управляващите имат позиция по тези теми, когато стане много належащ въпроса и се стигне до криза. Все още в политическата среда не се мисли достатъчно за превенция по тези проблеми. Ако чакаме да стигнем до крайна ситуация, може да е твърдо късно“, каза Антонова.

Подробности за инициативата можете да чуете в интервюто на Данаил Конов с Меглена Антонова


Още от Ритъмът на столицата