Пенка Минчева: Виждала съм голяма трансформация в творчеството на артисти от началото до края на участието им във фестивала

Пенка Минчева е организатор на „Процес - Пространство“

   Във фокуса на вниманието ни е 32-рото издание на знаковия и най-дълго съществуващ фестивал за съвременно изкуство у нас „Процес - Пространство”, който се състоя от 1 до 8 юни в Балчик. След провеждането му през годините на различни други места, днес можем да говорим и за своеобразно завръщане към първоначалната локация на международния форум, оставащ завинаги свързан с паметта на своя създател – напусналия ни в началото на миналата година артист авангардист и изкуствовед Димитър Грозданов. На него е посветена и ретроспективната изложба „Райските градини” с творби от миналогодишното онлайн издание, представена при откриването на фестивала в Културно-информационния център „Мелницата”.

  Арт събитието тази година е с мото „Пренареждане на пластовете” и е ориентирано към фотография, плакат, рисунка и видео, като не са изключени и други художествени форми, възможни заради присъщата свобода на форума и вкус към експеримента.

  В звуковия файл можете да чуете разговора на Любима Бучинска в предаването за изкуство и култура “Арт сезони“ с Пенка Минчева, мултидисциплинарен артист, творец, художник и куратор, която заедно с изкуствоведа Христина Бобокова е организатор на „Процес-Прастранство”.