Nuk ka presion për vaksinimin e personelit

Vaksinimi është plotësisht vullnetar dhe nga punëdhënësit nuk kërkohet ta vaksinojnë stafin e tyre dhe të bëjnë presion në këtë drejtim. Këtë e deklarojnë nga Ministria e Turizmit për shkak të interpretimeve të iniciativës për vendosjen e stikerit të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë “100 për qind të vaksinuar” në vendet turistike, të tilla si hotele dhe restorante.

Ministria e Turizmit inkurajon përpjekjet e të gjithë përfaqësuesve të biznesit të turizmit që kujdesen për shëndetin e stafit të tyre dhe klientëve të tyre që përdorin shërbimin turistik për të garantuar një pushim të sigurt dhe për të vendosur emrin e Bullgarisë si një destinacion i sigurt, theksohet ne pozicion.